Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Nedgrävning av häst

Om er häst skulle självdö eller behöva avlivas finns möjlighet att gräva ner den på egen fastighet. Detta gäller dock inte om er häst haft en smittsam sjukdom. Tidigare krävdes tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner häst på egen fastighet, men detta är inte längre aktuellt. Nedgrävning av häst ska dock ske enligt anvisningar från Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. 

Innan ni gräver ner hästen på egen fastighet ska ni skicka in uppgifter till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Inkom med information om hästägarens namn och kontaktuppgifter, fastigheten som hästen ska grävas ner på samt ett kartutsnitt där den planerade platsen för nedgrävningen är markerad. Detta gör du via vår e-tjänst.

Om det inte finns möjlighet att gräva ner hästen på egen fastighet kan den skickas på destruktion via Svensk Lantbrukstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller till ett hästkrematorium.

Att tänka på vid val av plats

  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Det ska vara en plats där allmänheten normalt inte vistas. Avstånd till bostadshus och allmän bebyggelse bör vara så stort som möjligt.
  • Platsen ska väljas så att avståndet till närmaste vattentäkt/dricksvattenbrunn är minst 150 meter. Om nedgrävningsplatsen är uppströms enskild dricksvattenbrunn ska ytterligare skyddsavstånd hållas. Beakta marklutning och riktning för grundvattenströmning.
  • Det ska vara minst 100 meter från sjö eller öppet vattendrag.
  • Platsen ska vara torr och normalt inte översvämmas,  d.v.s. vatten får inte tränga upp i den grävda gropen (det är bra om gropen får stå öppen några dagar så att grundvattnet får tid att ställa in sig).
  • Marken bör vara plan och sluttningar undvikas.

Tänk på följande vid nedgrävning

  • Djurkroppen ska läggas på minst 2 meters djup under markytan och minst 1 meter över grundvattenytan.
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Minst 1 meter lösa jordlager bör finnas mellan berggrunden och djurkroppen.
  • Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord och jorden packas så att vilda djur hindras från att gräva upp materialet.

Om hästen är död och det är väntetid till nedgrävningen kan ske bör kroppen täckas väl för att undvika läckage av kroppsvätskor till omgivningen. Se även till att rovdjur eller fåglar inte kan komma åt kroppen.

Mer information

För mer information, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via Medborgarservice på 026-24 00 00 eller skicka ett mail till vgs@sandviken.se.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.