Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Djurhållning inom detaljplanelagt område

För att få hålla vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd. Det får du genom att skicka in en ansökan till Västra Gästriklands samhälls­byggnads­förvaltning. Tillstånd krävs inte för sällskapsdjur, utan endast för djur som hålls i annat syfte.

När behöver jag tillstånd?

Är du boende inom detaljplanelagt område så behöver du ansöka om tillstånd för att hålla följande djur:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  • pälsdjur som inte är sällskapsdjur,
  • fjäderfä (höns, kalkoner, ankor, gäss mm)
  • orm

Om du redan har ett tillstånd för ett djur men planerar att skaffa ett annat slags djur av de ovanstående behöver du söka ett nytt tillstånd.

Vad kostar det att göra en anmälan?

För handläggning av anmälan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser där det inte finns behov av grannyttranden/platsbesök tas en avgift om 2400 kr ut.

För handläggning av anmälan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser där det finns behov av grannyttranden/platsbesök tas en avgift om 3600 kr ut.

Särskild information om hållande av fjäderfän

Alla som håller fjäderfän måste också registrera platsen där de håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap till jordbruksverket. Syftet med registreringen är att de ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. Mer information om registrering och godkännande hittar du hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är du som fastighetsägare som står som ytterst ansvarig för att djurhållningen inte resulterar i problem för människors hälsa eller miljö. Tillståndet kan komma att återkallas om de föreskrivna kraven inte uppfylls och/eller om djuret orsakar störning för omgivningen.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.