Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors och Sandvikens kommun.

Störande vilda djur och skyddsjakt

Generellt kan man säga att det är fastighetsägaren (markägaren) som är ansvarig för att hantera störande djur.

Vilda djur på fastigheten

Skabbrävar, grävlingar och andra djur som riskerar att sprida smitta eller orsaka skada är fastighetsägaren själv ansvarig för att ta hand om. Om du har jakträtt på området har du också rätt att avliva ett sjukt eller skadat djur, men tänk på att du måste ha polisens tillstånd om du ska skjuta inom detaljplanelagt område.

Om djuret finns på kommunens mark ska du höra av dig direkt till kommunen. Vi har ett ansvar för våra fastigheter, precis som vilken annan fastighetsägare som helst.

Anmälan av skadade, sjuka eller döda vilda djur

Om du hittar eller ser ett djur som är skadat eller uppenbart sjukt ska du kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning genom Medborgarservice telefon: 026-240000 eller e-post: vgs@sandviken.se.

Försök inte avliva eller flytta på det skadade eller sjuka djuret utan invänta polis eller sakkunnig som har kunskap om avlivning. Mer information kan du hitta hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du också läsa mer om regler för skyddsjakt.

Om du har kört på ett vilt djur är du skyldig att anmäla till polisen på 114 14. Vidare ska du markera platsen där olyckan inträffade så polis och jägare kan hitta platsen efteråt. Mer information om hur du går tillväga om du kört på ett vilt djur finns hos Nationella Viltolycksrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ibland påträffar man döda djur i skog och mark, vilket är normalt. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att till exempel avlägsna döda djurkroppar. Vissa djur faller dock under kategorin "statens vilt" och tillfaller därför staten när de dör eller skadas. Du kan läsa mer om vilka djur som räknas som statligt vilt hos Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om döda djur eller fåglar tillhörande Statens vilt påträffas i naturen, kontakta polisen på 114 14.

Mer information

Har du frågor som rör kommunens ansvar för vilda djur på kommunal mark? Ring Medborgarservice 026-24 00 00 eller skicka ett mail till vgs@sandviken.se.

Fler råd från Naturvårdsverket om vilda djur i tätorten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.