Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Avfall och återvinning 

Ditt avfall är ofta en resurs för någon annan och därför är det bästa om det tas tillvara. Kläder, husgeråd, möbler och annat kan komma till nytta i stället för att bli sopor. Kan det inte återanvändas så kan material eller energi utvinnas.

I Gästrikland är det kommunalförbundet Gästrike Återvinnare som ansvarar för hanteringen av hushållsavfall.

www.gastrikeatervinnare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bl.a. information om sophämtning, kompostering, slamtömning, latrinhämtning, avgifter, öppettider och kontaktinformation till dem. På webbplatsen hittar du också en sorteringsguide.

Här finns specifik information till verksamheter: Avfall från företag och verksamheter

Återvinningscentraler och miljöstationer

Återvinningscentraler finns på flera orter och det finns även bemannade miljöstationer där du kan lämna ditt farliga avfall på alla återvinningscentraler.
Öppettider och adresser till återvinningscentraler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sophämtning

I Gästrikland är det kommunalförbundet Gästrike Återvinnare som ansvarar för hanteringen av hushållsavfall.

Information om sophämtning, kompostering, slamtömning, latrinhämtning, avgifter, ändrade hämtningsdagar, kontaktuppgifter m.m. finns på www.gastrikeatervinnare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Återvinningsstationer - insamling av förpackningar och tidningar

Återvinningsstationerna är obemannade insamlingsplatser för tidningar och förpackningar av plast, papper, metall och glas för dig som inte har sortering i ett återvinningsrum eller soprum.

Gästrike Återvinnare ansvarar för skötsel av återvinningsstationerna. Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller där behållare behöver tömmas, kan du kontakta Gästrike Återvinnare. Kontaktuppgifter samt karta till närmaste återvinningsstation finns på Gästrike Återvinnares webbplats.

Återvinningsstationer - Gästrike Återvinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trädgårdsavfall

Att slänga trädgårdsavfall, till exempel löv, gräsklipp, vissnade blommor eller sly utanför den egna fastigheten är förbjudet. Rätt sätt att ta hand om trädgårdsavfall är att:

  • Skaffa en egen trädgårdskompost och lägg allt trädgårdsavfall där. All behandling och spridning av trädgårdskomposten måste ske på den egna fastigheten. Fördelen är att om ni sköter trädgårdskomposten bra så får ni näringsrik kompostjord som är mycket lämplig för rabatter och trädgårdsland.

eller

  • Åk till en återvinningscentral med trädgårdsavfallet. Gästrike återvinnare ser sedan till att små delar, jord och grus siktas bort innan materialet flisas ner och används i produktionen av biogas i Gästrike Ekogas anläggning i Forsbacka. Det finns även möjlighet att skaffa ett abonnemang för trädgårdsavfall via Gästrike återvinnare och få ett kärl som töms regelbundet.

Varför är det fel att dumpa trädgårdsavfall i naturen?

  • En orsak är att högarna med trädgårdsavfall har en tendens att locka till att det dumpas annat avfall på platsen som kan vara skadligt för människor, djur och miljö.
  • Naturen där trädgårdsavfall dumpas förändras. Den naturliga växtligheten försvinner och både miljön och närmiljön blir fulare eftersom nedbrytningen av trädgårdsavfall tar lång tid. I regel växer högarna med trädgårdsavfall och blir med tiden större eftersom tillförseln av nytt material går fortare än själva nedbrytningen.
  • Stora mängder trädgårdsavfall påverkar människors möjlighet att vistas i området.
  • Det finns risk för okontrollerad spridning av invasiva arter och ogräs.
  • Att ta hand om högarna kostar mycket för kommunerna, pengar som kan användas till annat.

Mer information om trädgårdsavfall, trädgårdskompost och öppettider på återvinningscentraler får ni av Gästrike Återvinnare på www.gastrikeatervinnare.se eller på telefon 020-63 00 63.

Har du frågor till kommunen? Kontakta Medborgarservice medborgarservice@sandviken.se på eller på telefon 026-24 00 00.

Loppis och secondhand

Det du inte längre behöver kan du sälja själv på loppis eller genom annonsering. Är du inte intresserad av det så finns många organisationer, skolklasser och föreningar som anordnar loppis och får nytta av pengarna. På Gästrike Återvinnares webbplats får du tips på second handbutiker i regionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Farligt avfall

Enkelt uttryckt kan man säga att produkter som är giftiga för människa eller miljö, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med dem. Farligt avfall - gastrikeatervinnare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Överblivna mediciner är också farliga i sopor och i avlopp och ska lämnas in på apotek.

Kretsloppsplan och föreskrifter om avfallshantering

Kretsloppsplanen är ett kommunalt strategidokument för att förebygga avfall, minska gifterna i kretsloppet, återanvända, återvinna och bidra till en ren och snygg utemiljö utan nedskräpning. Hemma, i kommunens verksamheter och på andra arbetsplatser. På Gästrike återvinnares webbplats finns aktuella planer och andra dokument om avfallshantering.

Kretsloppsplan och föreskrifter om avfallshantering – gastrikeatervinnare.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.