Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Skrotbilar och övergivna fordon

Här hittar du information om hur du anmäler ett övergivet fordon och vad som gäller vid flytt av fordon på allmän platsmark, fastighetsmark och privat mark.

Flytt av fordon

Det är i första hand fordonsägaren som är ansvarig att flytta sitt fordon om fordonet inte går att använda eller står felaktigt parkerat.

Kommunen ansvarar för flytt av fordon på allmän platsmark som exempelvis gator, torg, parker och parkeringar som tillhör Sandvikens kommun.

Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna. Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till Trafikverket, flytt av fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polismyndigheten har också möjlighet att flytta ett fordon.

Lagstiftningen tvingar inte, men ger kommunen möjlighet att fatta beslut om fordonsflytt. Fordonet flyttas då enligt Lagen om flytt av fordon (1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:189).

Ett övergivet fordon kan bli stående kvar under en tid medan kommunen jobbar med att få kontakt med ägaren och uppfylla de juridiska kraven innan fordonet kan flyttas.

Olovlig parkering på privat mark

När ett fordon ställts på privat mark mot markägarens vilja kan markägaren få hjälp av kommunen att flytta fordonet.

Innan kommunen kan hjälpa till ska markägaren själv vara aktiv i sökandet efter fordonsägaren eftersom fordonet får flyttas först en månad efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren och denne inte anträffats.

Markägaren ska skicka ett rekommenderat brev till fordonsägaren med begäran om att fordonet ska flyttas. Sedan har fordonsägaren en vecka på sig att flytta fordonet.

Om ägaren till fordonet ändå inte flyttar fordonet eller om personen inte är anträffbar kan ansvarig myndighet hjälpa till i ärendet. Kontakta tekniska kontoret för mer information.

Kostnaden för bortforsling av fordonet betalas av markägaren som sedan får kräva kostnaden av fordonsägaren.

Om du vill skrota din bil

När du vill skrota din bil och inga väsentliga delar saknas kan du lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Du kan även lämna ditt fordon hos en auktoriserad bilskrotare.