Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Agenda 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

De Globala målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

De Globala målen antogs av alla FN:s medlemsländer 2015. Målen är även kända som Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 odelbara mål som tillsammans täcker in alla aspekter av hållbarhet. De är odelbara för att de hänger ihop och det går inte att bara arbeta med några av dem för att nå hållbarhet. Det 17:e och sista målet handlar om att vi måste göra det här tillsammans.

Läs mer om varje globala mål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De sjutton globala målen för hållbar utveckling.

De 17 globala målen för hållbar utveckling.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.