Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Torra toalettsystem och latrin­kompostering

Torrtoaletter finns i olika konstruktioner och storlekar. Vissa toaletter måste kompletteras med en latrinkompost. Komposterat avfall kan du använda som jord­förbättringsmedel i trädgården.

Torrtoalett är ett alternativ till vattentoalett i:

  • områden som inte har kommunalt vatten- och avloppsnät
  • områden där avloppsvatten från vattentoalett inte kan renas på grund av lokala mark- eller grundvatten­förhållanden
  • områden med vattenbrist
  • de fall man önskar ett ekologiskt boende baserat på hushållning med naturresurser.

Torrtoaletten kan i dessa fall vara ett miljömässigt och ekonomiskt alternativ. I dag finns torra toalettsystem med nästan samma komfort som för vattentoaletten, även om torrtoaletten kan kräva mer tillsyn och skötsel.

Exempel på torra toalettsystem är förbrännings­toalett, förtorkningstoalett, frystoalett, paketerings­toalett, urinseparerande förtorkningstoalett, förmultningstoalett, multrum och torrdass.

Anmälan

Anmälan om torra toalettsystem och latrinkompostering bör ske minst sex veckor innan anläggningen tas i bruk. Västra Gästriklands samhälls­byggnadsnämnd tar ut en avgift för handläggningen av anmälan om installation av annan toalett än vattentoalett och latrin­kompostering.

Fastighetsägare bör tänka på att vid användande av torrtoalett behöver bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) renas för sig. En anmälan/ansökan behövs för reningsanläggningen.

Mer information

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning som du når via Medborgarservice 026‑24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.