Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Fordonstvätt

Tvätta miljörätt - tvätta i biltvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen, eftersom många tvättar sin egen bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö!

Tvätta bilen i en tvättanläggning med bra rening!

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning - automatisk eller manuell. Här finns slam- och oljeavskiljare och ofta ytterligare reningssteg som renar tvättvattnet innan det släpps ut.
Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller på annan asfalterad mark. Om du gör det rinner antagligen det smutsiga tvättvattnet helt orenat ut i vattendrag och sjöar.
Om du tvättar bilen hemma så gör det på en gräsmatta eller en grusplan, långt ifrån vattendrag och vattenbrunnar. I så fall filtreras tvättvattnet i marken innan det når grundvatten eller ytvatten (sjöar och bäckar).

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda nuvarande och framtida vattenförsörjning. De finns oftast i anslutning till en vattentäkt som förser ett större område med dricksvatten.
Föroreningar som hamnar i grundvattnet kan förorena dricksvattnet. Det är mycket svårt att ta bort föroreningar ur dricksvattnet.
Därför är det viktigt att undvika att förorena!
I de primära skyddszonerna (område närmast brunnsområdet) är fordonstvätt förbjuden. I de sekundära skyddszonerna är användning av avfettningsmedel och högtrycksspruta i samband med fordonstvätt förbjuden.  Här finns länk till mer info om vattenskyddsområden Öppnas i nytt fönster.

Tvättvattnet är förorenat

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar som metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från avfettnings- och rengöringsmedel. Smutsigast är tvättvattnet på vintern och tidig vår.
Föroreningarna är skadliga både för människor och för miljön. Hamnar de i dagvattensystemet (de gallerförsedda brunnar som finns på gator och parkeringar) leds de direkt ut i närmaste vattendrag eller sjö. För stora delar av dagvattnet saknas reningssystem!

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvaxning med mera.

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare.

Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.