Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vi utvecklar Årsunda tillsammans med våra invånare

Sandvikens kommun bjöd under våren 2023 in invånare till medborgardialog för att hitta platser att bygga bostäder i framtiden. Här kan du ta del av resultaten.

Årsunda är en attraktiv och fantastisk plats att bo på och står inför en spännande utvecklingsresa. Medborgardialogen var startskottet för att bygga fler bostäder i framtiden på orten för barnfamiljer, äldre och unga i Årsunda. I tätorten bor 1003 invånare och 162 personer deltog i dialogen.

I nuläget finns behov av mer detaljplanerad mark för bostäder i Årsunda och det finns en vilja att bygga. Lokala entreprenörer har visat intresse och Årsunda ingår i Sandvikenhus flerårsplan för byggnation av hyresrätter.

Så här tycker Årsundaborna om framtida bostäder på orten

Medborgardialog i Årsunda genomfördes mellan den 24 maj – 11 juni 2023 för att möjliggöra fler bostäder, i enlighet med Översiktsplanens intention om Årsunda som ett prioriterat stråk för bostadsutveckling i kommunen.

Nästa steg är att detaljplanera mark för bostäder i Årsunda. Nu har Sandvikens kommun en bra uppfattning om vilka områden som våra invånare tycker är lämpliga och vad de värderar mest när det gäller vilka områden som passar för villor, radhus och lägenheter.

Närhet till handel, service och kollektivtrafik viktig

För årsundabor som flyttar till lägenhet eller radhus är det viktigaste närhet till handel och annan service. Även närhet till kollektivtrafik är viktig. För den som bygger hus är närhet till natur viktig. Vy över natur och skog är önskvärt för både den som bor i radhus och hus.

Flera områden särskilt intressanta för framtida bostäder

Årsundaborna har på en karta pekat ut följande områden som särskilt intressanta för framtida bostäder. Klicka på kartbilden för att förstora den.

  • Område 22 - Hedkarlby 1:29 1 - 115 röster, flest för radhus
  • Område 32 - Sörby 8:15 5 - 60 röster, flest för flerbostadshus
  • Område 14 - Sörby 8:15 7 - 44 röster, flest för flerbostadshus
  • Område 23 - Hedkarlby 1:29 7 - 28 röster, flest för radhus

Utveckling som sker just nu i Årsunda

Det sker utveckling på orten som bidrar till en fortsatt bra infrastruktur och framtida tillväxt. Här finns också ett aktivt föreningsliv som bidrar till samhörighet och gemenskap. Årsunda har fantastisk natur som erbjuder massor av möjligheter och en historia som sträcker sig tillbaka till vikingatiden.

Årsunda Kyrkskola

Sandvikens kommun satsar stort på Årsunda och renoverar just nu skolan för 76 miljoner. Det är viktigt att alla barn och elever oavsett ålder erhåller en trygg och kvalitativ utbildning. Renoveringen ger skolan en tryggare, säkrare och bättre miljö för både elever och personal.

Läs mer om satsningen på Årsunda kyrkskola här

Strandbadens camping

Strandbaden, Gästriklands riviera är ett populärt besöksmål och utökar nu sin camping med 65 nya campingplatser. Förutom att fler besökare kan nyttja campingen, bygger Strandbaden också en ny sopsortering med målet att skapa en hållbarare vistelse för campingbesökarna.

Läs mer om Strandbadens camping här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan, bygglov och fastighetsbildning - hur hänger det ihop?

Steg 1 – Val av mark

Kan ske utifrån översiktsplanen som vägleder hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. Men andra behov kan också uppstå som behöver utredas, som till exempel önskan om fler bostäder.

Steg 3 – Ansökan om planbesked

Ett planbesked är ett beslut där kommunen, utifrån syftet med ansökan, motiverar om ett detaljplanearbete ska startas eller inte.

Steg 3 – Positivt planbesked

Ett positivt besked betyder att

  • kommunen kommer att prova om det går att göra en detaljplan för området
  • det finns ett preliminärt startår för arbetet

Steg 4 - Detaljplan

En detaljplan är en karta över ett område. Planen styr hur mycket bebyggelse det maximalt kan vara. Det kan också reglera färg, storlek på fastigheter och hur många fastigheter som kan bildas. Arbetet med att ta fram en detaljplan tar cirka 18 månader. Den visar

  • möjlig användning av mark- och vattenområden
  • hur och var det är möjligt att bygga bostäder och verksamheter
  • allmänna platser
  • gränser

Visste du att?

Ibland visar det sig under arbetet att marken inte är lämplig att bygga på, då avbryts detaljplaneringen. Det kan bero på till exempel höga naturvärden, som var fallet under detaljplanearbetet på åsen vid Strandbaden. Den marken utreds nu som ett naturreservat.

Steg 5 – Sök bygglov

När detaljplanen är klar söker du som vill bygga på marken bygglov. Ett bygglov beskriver det som ska byggas. Storlek, färg, form och placering.

Steg 6 - Bilda fastighet

Att bilda nya, dela eller lägga ihop fastigheter, eller överföra mark mellan fastigheter kallas för fastighetsbildning. Det är fastighetens ägare som ansöker om fastighetsbildning hos en lantmäterimyndighet