Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vi renoverar Årsunda Kyrkskola

Sandvikens kommun satsar stort på Årsunda och renoverar skolan för 76 miljoner. Renoveringen både inomhus- och utomhus är i full gång. Investeringen ger en bättre arbetsmiljö och ökad trygghet för både elever och personal.

Årsunda är en viktig del av kommunen och nu renoveras skolan. En fortsatt bra infrastruktur med en modern och attraktiv skola på orten är en förutsättning för framtida tillväxt. Det är viktigt att alla barn och elever oavsett ålder erhåller en trygg och kvalitativ utbildning.

Årsunda Kyrkskola byggdes på 60-talet och får nu ett rejält lyft. Den första etappen blir klar till skolstarten efter sommaren. Det är mellanstadiets lokaler, matsal, idrottshall och slöjdsal som är först ut. Lågstadiets lokaler står näst på tur och är klar till hösten.

Den här renoveringen ger förutsättningar för ännu bättre kvalité i vår undervisning, vilket är oerhört viktigt för att våra elever ska få en bättre utveckling och förbereda sig för framtida studier.
Evin Hajo, biträdande rektor Årsunda Kyrkskola

Bättre arbetsmiljö

Skolan får två stora tillbyggnader som skapar större utrymmen med nya grupprum och större kapprum. Andra åtgärder görs på skolan för att arbetsmiljön ska bli bättre:

 • Ny ventilation
 • Justerbar belysning
 • Idrottshallen och slöjdsalen får nytt golv
 • Idrottshallen får en ljudisolerad vägg som innebär en trivsammare miljö under luncherna
 • Slöjdsalen får en tystare miljö genom att spånsugsanläggningen flyttas ut till nytt maskinrum

Ökad trygghet

Skolan har tidigare haft en öppen del på skolgården. Nu kommer alla infarter få grindar för att öka tryggheten på skolområdet. Fler åtgärder tas för att skapa en tryggare miljö:

 • Idrottshallen får omklädningsrum med låsbara duschbås
 • Matsalen får en ny lastkaj som gör det säkrare för inkommande lastbilar
 • Tillgänglighetsanpassad entré och WC/dusch

Stimulerande utomhusmiljö

I samband med renoveringen får utomhusmiljön också ett lyft för att stimulera lek utomhus. Den nya skolgården kommer bestå av:

 • Balansbana
 • Kompisgungor
 • Multiarena
 • Gagabollplan
 • Skolan kommer investera i nya leksaker till skolgården

Enklare vardag

För att underlätta vardagen kommer skolan få:

 • Ett nytt miljöhus för sopupphämtning nära vägen
 • Nya städrum som blir lättillgänglig för städpersonalen
 • Torkrum för att enklare torka alla ytterkläder

Personal ifrån skolan-, städ/kök- samt drift har varit en del av processen hela vägen och de har varit otroligt positiva. Skolan gör det jättebra genom att tränga ihop sig under renoveringen vilket inte är lätt men det kommer något gott ur det.
Maria Sjöberg, Byggprojektledare Sandvikenhus AB