Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Anpassad skola

I anpassade skolan kan barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning ta del av personligt anpassad utbildning.

Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan. I Sandviken finns anpassad grundskola inriktning ämnen, anpassad grundskola inriktning ämnesområden och anpassad gymnasieskola.

För vuxna finns möjlighet att ta del av vuxenutbildning på Komvux som anpassad utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansök om ledighet för elev

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn använd e-tjänsten.

Ansökan ska lämnas i god tid före ledigheten.

Ansökan om fritidshem

Om du arbetar eller studerar har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem före och efter schemalagd skoltid och under loven. Fritids erbjuds från och med det år ditt barn fyller sex år till och med vårterminen det år ditt barn fyller 13 år.

Mer information och och hur du ansöker om fritidshem.

Korttidstillsyn - fritids för skolungdomar över 12 år

Korttidstillsyn är fritids för dig som har en funktionsnedsättning och som har fyllt 12 år. Du kan vara på korttidstillsynen både före och efter skoldagarna samt under lov. Korttidstillsyn stänger för planering på samma sätt som andra fritidshem.

Mer information och hur du ansöker om korttidstillsyn - fritids för skolungdomar över 12 år

Ansökan om skolskjuts

Elev på anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan ha särskilda skäl till skolskjuts. Kontakta biträdande rektor på anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola innan du gör ansökan om skolskjuts.

Mer information om skolskjuts

Olycksfallsförsäkring och reseförsäkring för elever

Sandvikens kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Sandvikens kommuns verksamheter.

Försäkringen som Sandvikens kommun har tecknat är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. Komplettera gärna kommunens försäkring med en sjuk- och olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt för att få ett fullgott försäkringsskydd.

Försäkringens omfattning beskrivs i försäkringsbeskedet.
Försäkringsbesked, olycksfallsförsäkring Pdf, 157.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan

Du gör din skadeanmälan i e-tjänst som öppnas på försäkringsbolagets webbplats. I formuläret ska du välja person - anmäl skada.

Modersmålsundervisning

Modersmålet har stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla och är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning.

Med ett välutvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. 

Mer information och ansökan

Jämföra skolor

Synpunkter och klagomål på verksamheten

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service och vi strävar efter att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med skolverksamheten. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Mer information om synpunkter och klagomål på Kunskapsförvaltningen verksamheter.