Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Korttidstillsyn - fritids för skolungdomar över 12 år

Här hittar du information och ansökan om korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år.

Korttidstillsyn är fritids för dig som har en funktionsnedsättning och som har fyllt 12 år. Du kan vara på korttidstillsynen både före och efter skoldagarna samt under lov. Korttidstillsyn stänger för planering på samma sätt som andra fritidshem.

Ansök om Korttidstillsyn

Du ansöker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör en av följande personkretsar:

  • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Det betyder att du har mycket svårt att på egen hand klara av vardagliga saker. Du kan till exempel ha svårt att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med andra.

I steg 1 utreds om du tillhör någon av personkretsarna. I steg 2 utreds ditt behov av stöd och en bedömning görs om du har rätt till sökt insats.

Mer information

Kontakta rektor för anpassad grundskola eller gymnasieskola för mer information om hur korttidstillsynen går till i din skola.

Kontakt

Om du har frågor eller vill kontakta handläggare inom LSS kan du kontakta Medborgarservice.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut