Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Funktions­nedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till olika former av stöd och insatser från kommunen. På den här sidan hittar du olika stöd du kan ansöka om.

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning

Kultur- och fritidsaktiviteter

Sandvikens kommun och föreningslivet i Sandviken erbjuder anpassade aktiviteter till dig som har en funktionedsättning.
Kultur- och fritidsaktiviteter för dig som har en funktionsnedsättning

Stöd för anhöriga

Avlösarservice är en möjlighet för dig som vårdar en anhörig hemma. Genom att personal tar över vårdnaden en stund så du får möjlighet till avkoppling, göra ärenden, delta i egna aktiviteter eller ägna tid åt andra i familjen.
Stöd för anhöriga

Merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukdom

Här hittar du som är extern assistansutförare information om hur du kan ansöka om ekonomiskt stöd vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.
Merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukdom

Kontakta oss vid frågor och synpunkter

Om du har frågor kring vilket stöd du kan få kan du få hjälp av Medborgarservice.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut

Fler kontaktuppgifter

Maria Nilsson, verksamhetschef LSS och socialpsykiatri
Tel: 026-24 19 41
E-post: maria.nilsson@sandviken.se

Kristina Kouva, chef Handläggarenheten
Tel: 026-24 15 93
E-post: kristina.kouva@sandviken.se

Kvalitetsmätningar och jämförelser

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i våra verksamheter.  Vår organisation skall präglas av gott bemötande. Vi vill ge bra hjälp och service och har en ambition att öka kunskapen om brukarnas behov för att kunna utveckla och anpassa verksamheten.

Öppna Jämförelser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsens gemensamma rapport med öppna jämförelser i hela Sverige.