Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Boenden för dig som har en funktions­nedsättning

På den här sidan hittar du information om olika typer av bostäder med särskild service och trygghetslägenheter.

Gruppbostad och servicebostad, stöd enligt LSS

Gruppbostad - för dig som har stora behov av stöd i ditt boende

Gruppbostad är en bostad med särskild service för dig som har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver ständig tillsyn och omvårdnad. Boendet har en fast bemanning som ger stöd dygnet runt.

Vanligtvis har en gruppbostad 5-6 lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen. Du som bor i en gruppbostad har alltså en egen lägenhet och kan umgås med andra som bor i samma gruppbostad.

Servicebostad - för dig som behöver ett visst stöd i ditt boende

Servicebostad är en bostad med särskild service för dig som har en funktionsnedsättning. Du bor i en egen lägenhet men det finns personal som hjälper dig med det du inte klarar själv dygnet runt. I samma byggnad eller område finns det fler lägenheter som tillhör servicebostaden.

I närheten finns också gemensamma utrymmen där du kan umgås med personal och andra boende om du vill.

Ansök om gruppbostad eller servicebostad

Du ansöker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör en av följande personkretsar:

  • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Det betyder att du har mycket svårt att på egen hand klara av vardagliga saker. Du kan till exempel ha svårt att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med andra.

I steg 1 utreds om du tillhör någon av personkretsarna. I steg 2 utreds ditt behov av stöd och en bedömning görs om du har rätt till sökt insats.

Trygghetslägenhet och gruppbostad, stöd enligt SoL socialpsykiatri

Trygghetslägenhet med boendestöd

Trygghetslägenhet är en bostadsform för personer med psykisk funktionsnedsättning som behöver tillsyn och trygghet under stora delar av dygnet och under en längre period. Personal kan tillkallas dygnet runt.

Boendet är beläget i en andrahandslägenhet och kan ses som en mellanform mellan ett helt självständigt boende och en bostad med särskild service. Boende i trygghetslägenhet är alltid förenat med insatsen boendestöd. Beslutet om att bevilja boendeformen tidsbegränsas och omprövas regelbundet.

Gruppbostad

Om behovet av stöd inte kan tillgodoses med boendestöd eller hemtjänstinsatser i det egna hemmet kan du ansöka om en gruppbostad som är en bostad med särskild service.
Boendet har en fast bemanning som ger stöd dygnet runt.

Ansök om trygghetslägenhet eller gruppbostad

Du som är mellan 18 år och 65 år och har dokumenterad diagnos för varaktig psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt ADHD ansöker om hjälp som insats inom socialpsykiatri med stöd enligt socialtjänstlagen - SoL.
I bedömningen utreds om du har avgörande svårigheter med att klara av din vardag på grund din funktionsnedsättning.

Kontakt

Om du har frågor eller vill kontakta handläggare kan du kontakta Medborgarservice.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut

Kontaktinformation till gruppbostäder

Blodriskan

Blodriskegränd 10 C, 811 53 Sandviken
Enhetschef Göran Rosén, Tel: 026-24 08 33

Borrsjöå

Norråsvägen 2, 812 93 Kungsgården
Enhetschef Christina Hedman, Tel 026-24 13 97

Flygeln

Tallbacksvägen 14, 811 41 Sandviken
Enhetschef Maria Bodin, Tel: 026-24 13 26

Hedgrind

Hedåsvägen 18, 811 61 Sandviken
Enhetschef Johan Stridh, Tel 026-24 13 91

Kantarellen

Västerled 130, 811 50 Sandviken
Enhetschef Göran Rosén, Tel 026-24 08 33

Smassen 3

Smassens väg 3, 811 51 Sandviken
Enhetschef Johan Stridh, Tel 026-24 13 91

Tallens gruppbostad

Tallbacksvägen 37, 811 41 Sandviken
Enhetschef Anders Risén, Tel: 026-24 19 91

Thore Petré

Thore Petrégatan 2, 812 30 Storvik
Enhetschef Christina Hedman, Tel 026-24 13 97

Västerled

Västerled 104, 811 50 Sandviken
Enhetschef Anders Risén, Tel: 026-24 19 91

Kontaktinformation till servicebostäder

Zatelliten

Västerled 102 B, 811 50 Sandviken
Enhetschef Veronica Ferm, Tel 026-24 11 70

Norrsätra

Tallbacksvägen 39, 811 41 Sandviken
Enhetschef Veronica Ferm, Tel 026-24 11 70

Nya Bruket

Bessemergatan 5 G, 811 33 Sandviken
Enhetschef Veronica Ferm, Tel 026-24 11 70

Kontaktinformation till trygghetslägenhet och gruppbostad inom SoL socialpsykiatri

Smassen 47

Smassens väg 47 C, 811 51 Sandviken
Enhetschef Ulrika Jansson Tel 026-24 02 10