Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Boendestöd - hjälp att klara vardagen

Här hittar du mer information om boendestöd, vem som kan få boendestöd och hur du ansöker.

Om du har svårt att få vardagen att fungera på grund av funktionsnedsättning kan du få hjälp genom boendestöd. Genom att få struktur på vardagen, ta hand om ditt hem och kontakta olika myndigheter vid behov kan du leva mer självständigt.

Du kan också få stöd i att skapa kontakt med andra människor och skapa en meningsfull fritid. Boendestöd är en hjälp till att stärka din egen förmåga så du kan klara mer i vardagen och må bättre.

Stödet hjälper dig att skapa och upprätthålla rutiner i din vardag men du har själv förmågan att praktiskt utföra rutinerna. Behöver du i stället praktisk stöd och hjälp i hemmet kan du ansöka om hemtjänst.

Ansök om boendestöd

Boendestöd är till för dig som med hjälp av pedagogiskt stöd praktiskt kan genomföra uppgifter i vardagen. Du är mellan 18-65 år och tillhör någon av följande grupper:

  • Du har dokumenterad diagnos för varaktig psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt ADHD. I bedömningen utreds om du har avgörande svårigheter med att klara av din vardag på grund din funktionsnedsättning.
  • Du har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd – personkrets 1 enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Du har betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av våld eller kroppslig sjukdom – personkrets 2 enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Kontakt

Om du har frågor eller vill kontakta handläggare kan du kontakta Medborgarservice.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut