Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som bor i Sandviken, Hofors eller Ockelbo kommun och har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter att förflytta dig, kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.

Vägledande regler

Du som har betydande svårigheter att förflytta dig med hjälpmedel till och från ett fordon, kan beviljas tillstånd. Syftet med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är att hjälpa dig som har störst behov av nära parkering för att självständigt klara din vardag.

 • Du som söker ska ha ett rörelsehinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.
 • Din förmåga att förflytta dig ska röra sig om specifika svårigheter, inte att det allmänt är svårare att förflytta sig när det är halt eller snö på marken.
 • Mag- eller tarmsjukdom, till exempel tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett, innebär inte väsentlig förmåga att förflytta sig och är inte skäl för att få ett parkeringstillstånd.
 • Behov av att parkera på en bred plats, till exempel på grund av svårighet att kliva in i eller ut ur bilen, är inte skäl för att få ett parkeringstillstånd.
 • Fysisk svårighet att betala i parkeringsautomat är inte skäl för att få ett parkeringstillstånd.
 • Svårigheter att bära är inte skäl för att få ett parkeringstillstånd.
 • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är inte en social förmån.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag.

Trots förbud som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det används vid transport av sjuka eller rörelsehindrade, enligt trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7). Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas.

I många fall kan man komma mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen, innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Två typer av parkeringstillstånd

Det finns två olika typer av parkeringstillstånd, ett för förare och ett för passagerare. Samma person kan inte få tillstånd både som förare och passagerare.

Du ska söka som förare om du själv kör fordonet, och du ska söka som passagerare om du inte kör fordonet själv.

Om tillståndet används av en annan person än tillståndshavaren kan det återkallas av kommunen.

Parkeringstillstånd för förare

 • Som förare ska ditt rörelsehinder göra att du, trots bästa hjälpmedel och paus, har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.
 • Ditt rörelsehinder ska vara bestående i minst sex månader.
 • Ansöker du om det här tillståndet är det bara du själv som får köra fordonet.
 • Tillståndet förnyas inte automatiskt, du behöver göra en ny ansökan i god tid. Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare prövning.

Parkeringstillstånd för passagerare

I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga trafikregler.

 • Som passagerare ska ditt rörelsehinder göra att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.
 • Ditt rörelsehinder ska vara bestående i minst sex månader.
 • Du ska också ha ett tillsynsbehov som gör att du inte kan lämnas ensam när ni kommit fram till målpunkten. Det är alltså inte möjligt för dig att vänta ensam vid målpunkten, medan föraren parkerar fordonet, utan du måste ha ständig tillsyn.
 • Ansöker du om det här tillståndet är det alltid någon annan som kör fordonet. Men du som har fått tillståndet måste alltid vara med när parkeringstillståndet används.
 • Tillståndet förnyas inte automatiskt, du behöver göra en ny ansökan i god tid. Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare prövning.

Så här gör du för att ansöka

För varje ny tillståndsperiod krävs en ny ansökan och ett nytt läkarintyg som styrker ditt rörelsehinder och dina gångsvårigheter. Ansöker du på grund av psykiska svårigheter ska medicinskt sakkunnig med specialistkompetens i psykiatri utfärda intyget och utförligt beskriva dina svårigheter och hur de påverkar din gångförmåga.

Läkarintyget får senast vara utfärdat tre månader innan ansökningstillfället.

Så här gör du:

 • Fyll i blanketten för ansökan
 • Be din läkare fylla i blanketten "Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd"
 • Skicka in ansökningsblanketten och bifoga läkarutlåtandet.

Om din ansökan behöver kompletteras kommer vi att meddela dig.


När du fått ett beslut

 • Du får beslutet skickat till dig med vanlig post.
 • Om din ansökan beviljas får du med en blankett för foto och namnunderskrift tillsammans med beslutet. Fyll i blanketten och skicka tillbaka oss tillsammans med ett nytaget foto i färg på dig själv. Det ska vara ett foto av samma slag som du tar till körkort- och passfoto.
 • Efter att tillståndet har tillverkats hör vi av oss till dig och berättar när och var du kan hämta det. Ditt parkeringstillstånd är personligt.
 • Ditt parkeringstillstånd får inte lånas ut.
 • Om du har ett förartillstånd får du inte använda det som passagerare.
 • Om du har ett passagerartillstånd får det bara användas när du följer med som passagerare.

Det här gäller när du ska parkera

Parkering ska ske enligt gällande regler för parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Används tillståndet felaktigt har parkeringsvakter rätt att skriva ut felparkeringsavgifter.

Du får

 • parkera på allmän plats i hela Sverige
 • parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade.
 • parkera längre tid än vad som normalt är tillåtet på vanliga tidsbegränsade parkeringsplatser:

3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar

24 timmar där parkering är tillåten 3 timmar eller mer

 • parkera 3 timmar där det är förbud att parkera.

Om parkeringsförbudet är inom ett område med privat mark är det inte säkert att du får parkera där. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

 • parkera i andra kommuner i Sverige, men då enligt de regler som gäller för varje kommun. Kontakta respektive kommun för besked.

Vissa kommuner tar ut parkeringsavgift, i andra är parkeringen gratis.

 • parkera med tillståndet i de flesta länder inom EU. Kontakta ambassaden i det land du ska åka till för att veta mer om vad som gäller i landet.

Du får inte

 • parkera på privat mark om inte markägaren medger det. Kontakta markägaren för tillåtelse att parkera.
 • köra eller parkera på gångbanor eller cykelbanor.
 • parkera bilen i strid mot trafikförordningens bestämmelser eller datumparkering.
 • parkera på platser för visst ändamål, till exempel vänd-, last-, eller taxiplats, på- och avstigningsplats, reserverat körfält eller busshållplats.
 • parkera på huvudled.
 • parkera där det är förbud att stanna och parkera.

Var uppmärksam på att andra regler kan gälla på privata parkeringar och på region Gävleborgs parkeringar.

Mer information om lokala trafikföreskrifter Öppnas i nytt fönster.

Parkering i Sandvikens centrum

I Sandviken är det gratis att parkera och det finns cirka 700 parkeringsplatser på allmän mark i centrum. Parkeringstiderna varierar.

Information om parkeringsplatser för olika fordon och parkeringstider Öppnas i nytt fönster.

Placering av tillståndet

 • Placera parkeringstillståndet väl synligt i fordonets vindruta.
 • Sigillet och tillståndsnumret ska vändas utåt så att parkeringsvakter tydligt kan läsa giltighetstiden.
 • Lämna inte kvar parkeringstillståndet i bilen när du inte behöver det. Det är en värdehandling och är stöldbegärligt.

Om du förlorar ditt tillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Lämna därför inte kvar det i bilen när du inte använder det för att parkera.

Om du tappar ditt tillstånd eller det blir stulet ska du:

 • göra en polisanmälan
 • ta en kopia av din polisanmälan
 • lämna in eller skicka kopian till:

Sandvikens Kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, 811 80 Sandviken.

 • Ditt förlorade tillstånd spärras och vi tillverkar ett nytt till dig.

Mer information

Parkeringstillstånd - Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Vid frågor kontakta Medborgarservice 026-24 00 00 eller vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.