Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Hemsjukvård

Sandvikens kommun ansvarar för hemsjukvård som planeras och ges under minst två veckor till de som är över 18 år, oavsett boendeform.

Du som hemsjukvårdspatient får besök i hemmet av sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter/sjukgymnaster efter behov.  För att omfattas av hemsjukvård behöver du vara inskriven i hemsjukvården och det sker i samband med att vården planeras.

Om du inte omfattas av hemsjukvård

Region Gävleborg ansvarar för andra hembesök, läkarvård, hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av hälsocentralerna samt specialistvård.

Om du inte omfattas av hemsjukvård ska du, vid behov, ta kontakt med din hälsocentral eller sjukvårdsupplysningen tel 1177.

Akuta ärenden

Obs! Vid akuta ärenden ska du ringa sjukvårdsupplysningen tel: 1177 eller
SOS Alarm tel: 112

Hemsjukvården genom Sandvikens kommun

Hemsjukvården i Sandviken ingår organisatoriskt i Omsorgsförvaltningen.

Avgift för hemsjukvård

  • Avgiften ingår i kommunens Vård- och omsorgstaxa
  • Avgiften är 300 kr per påbörjad kalendermånad
  • Avgiften är inkomstprövad. Det innebär att du aldrig betalar mer än 300 kr per månad men kan komma att betala mindre, beroende på din betalningsförmåga
  • En ekonomisk beräkning utförs för att säkerställa att du har ekonomisk möjlighet att betala avgiften och ändå få kvar ett belopp till dina personliga utgifter (förbehållsbelopp)
  • Avgiften för hemsjukvård ingår inte i Regionens högkostnadsskydd 

Insatser från hemtjänst och hemsjukvård

Om du har insatser både från hemtjänsten och hemsjukvården slås kostnaderna ihop, du betalar dock aldrig mer än maxtaxan per månad.

Insatser enbart från hemsjukvård

Om du inte redan har hemtjänst, kommer en blankett att skickas hem där du fyller i dina inkomstuppgifter, hyra osv. Utifrån den ekonomiska beräkningen som sedan utförs betalar du då max 300 kr per påbörjad kalendermånad.

Mer information om taxor och avgifter

Välkommen att kontakta avgiftshandläggare:
Tel: 026-24 11 41 (nås säkrast kl 9.00-12.00)

Mer information om hemsjukvård

Ring Medborgarservice 026-24 00 00 som kopplar dig till rätt person.

Enhetschef för hemsjukvården
Annette Johansson
Tel: 026-24 18 12