Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Hemsjukvård

Här får du information om vad hemsjukvård är och vilka som kan omfattas av det.

För att få hemsjukvård gör din hälsocentral tillsammans med hemsjukvården en bedömning om du har behov av sjukvård eller rehabilitering i hemmet.

Följande punkter bedöms:

  • Du kan inte ta dig till hälsocentral på egen hand eller med assistans
  • Dina behov av hemsjukvård sträcker sig över minst 14 dagar
  • Du ska vara minst 18 år
  • Insatserna ska räknas som hälso- och sjukvård.

Du som är inskriven i hemsjukvården får dygnet runt, vid behov, besök i hemmet av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Behöver du träffa en läkare är det hälsocentralens läkare som du får besök av.

När du inte längre uppfyller kriterierna för att få hemjukvård skrivs du ut från hemsjukvården och du får kontakta din hälsocentral om behov uppstår.

Avgift för hemsjukvård

  • Avgiften är 300 kr per påbörjad kalendermånad och ingår i maxtaxan.
  • Avgiften för hemsjukvård ingår inte i Regionens högkostnadsskydd.
  • Avdrag sker om du inte haft hemsjukvård under en hel kalendermånad.
  • Avgift för hjälpmedel är 100 kr per hjälpmedel.

Mer information om avgifter för vård och omsorg

Kontakta oss vid frågor och synpunkter

Om du har frågor om hemsjukvård kan du kontakta Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten

Om du inte är nöjd med den vård som du fått av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast så råder vi dig till att, i första hand prata med den person som har medverkat i behandlingen.

Blir problemet ändå inte löst kan du eller någon närstående kontakta patientnämnden i Region Gävleborg. Kontakta patientnämnden

Enhetschef

Sjuksköterskor: Annette Johansson,
Telefon 026-24 18 12
annette.johansson@sandviken.se

Rehab: Carina Ahlmén
Tel: 026-24 19 42
E-post: carina.ahlmen@sandviken.se