Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Så beräknas din avgift för vård och omsorg

Här hittar du beskrivning och exempel på hur din avgift för vård och omsorg räknas ut.

Ord som används vid beräkning

Minimibelopp

Minimibeloppet är det belopp du har rätt att ha kvar är du har betalat ditt boende och din avgift. Minimibeloppet ska räcka till personliga utgifter som till exempel livsmedel, kläder, fritid, hälso- och sjukvård och förbrukningsvaror.

Minimibelopp för dig som är 65 år eller äldre:

 • Ensamstående 7 062 kr/månad
 • Sammanboende 5 762 kr/månad

Minimibelopp för dig som är yngre än 65 år:

 • Ensamstående 7 768 kr per månad
 • Sammanboende 6 338 kr per månad

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är summan av din faktiska bostadskostnad plus minimibeloppet. Ibland kan du få extra tillägg eller avdrag på ditt förbehållsbelopp, vilket påverkar hur mycket pengar du har kvar att betala för vård och omsorg (ditt avgiftsutrymme).

Avgiftsutrymme

Om din totala avgift för vård och omsorg är högre en viss summa har du rätt att sänka dina avgifter. Summan kallas för avgiftsutrymme och räknas ut utifrån din inkomst. Avgiftsutrymmet finns för att du alltid ska ha råd med vissa personliga utgifter och efter att du har betalat din sammanlagda avgift. Därför är det viktigt att du skickar in dina uppgifter.

Maxtaxa

Även om ditt avgiftsutrymme är mycket stort så betalar du aldrig mer än en maxtaxa på 2 575 kr per månad för all hjälp du får.

Beräkning av ditt avgiftsutrymme

Så räknar vi:

 • + (plus) Inkomster efter skatt
 • - (minus) bostadskostnad
 • - (minus) minimibelopp
 • - (minus) eventuellt individuellt tillägg (höjning av förbehållsbelopp)
 • + (plus) eventuellt avdrag (sänkning av förbehållsbelopp)
 • = (summa) är ditt avgiftsutrymme

Inkomster efter skatt är inklusive bostadstillägg, bostadsbidrag, avkastning av kapital.

Exempel 1: Ensamstående i särskilt boende

Så räknar vi:

 • För alla som bor tillsammans delas bostadskostnaden lika
 • För gifta eller sambor med gemensamma barn beräknas inkomsten gemensamt och delas sedan lika.
 • För gifta eller sambor med gemensamma barn där en flyttar till ett vård- och omsorgsboende får båda ett minimibelopp som motsvarar ensamstående personer.
 • Alla har ett eget avgiftsutrymme och en egen avgift

Exempel:

Ett gift par, där båda över 65 år där mannen bor på ett särskilt boende och kvinnan bor i det egna hemmet med trygghetslarm. Mannen har en månadsinkomst inklusive avkastning av kapital på 13 381 kr och kvinnan 10 053 kr.

Gemensam inkomst delas lika, alltså 11 717 kr per person

Mannen:
+ 11 717 kr (gemensam inkomst delad på två)
- 4 000 (bostadskostnad)
- 7 112 kr (minimibelopp för ensamstående över 65 år)
+ 400 kr (tillägg förbehållsbelopp mat på boende)
- 350 kr (avdrag förbehållsbelopp på boende)
= Avgiftsutrymme: 655kr

Kvinnan:
+ 11 717 kr (gemensam inkomst delad på två)
- 3 700 kr (bostadskostnad)
- 7 062 kr (minimibelopp för ensamstående över 65 år)
= Avgiftsutrymme: 955kr

Slutsats exempel 2:

Exempel 3: Ensamstående med hemtjänst och matdistribution

Ensamstående 70 år med pensionsinkomst på 7 617 kr, inkomst av kapital på 25 kr och bostadstillägg på 2 581 kr, alltså en inkomst på totalt 10 198 kr.

+ 10 198 kr (inkomster efter skatt)
- 4 700 (hyra)
- 7 062 kr (minimibelopp för ensamstående över 65 år)
= Avgiftsutrymme: - 1 564kr

Avgiftsutrymmet är negativt, det finns alltså inget avgiftsutrymme alls. Vilket innebär att avgiften för hemtjänst kan sänkas till 0 kr per månad. Eftersom mat inte ingår i maxtaxan tillkommer kostnad för matdistribution.

Kontakta oss vid frågor och synpunkter

Om du har frågor kring hemtjänst eller vilket stöd du kan få kan du få hjälp av Medborgarservice eller Omsorgsförvaltningens biståndshandläggare på telefon 026‑24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Biståndshandläggarna har telefontid: måndag-fredag, kl. 08.45-09.30. Du kan även lämna ett meddelande till Medborgarservice så kontaktar biståndshandläggaren dig.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut