Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Boende för äldre

Det finns flera typer av bostäder som är anpassade för äldre. Du kan också söka bidrag för att anpassa din bostad och underlätta så att du kan bo kvar i ditt hem. Om du har ett stort vård- och omsorgsbehov har du möjlighet att ansöka om särskilt boende.

Anpassa bostaden för en trygg och säker vardag

Du som vill bo kvar hemma, men har svårt att göra det på grund av en funktionsnedsättning, kan söka bidrag för anpassning av din bostad. Du kan få bidrag för anpassningar både av inomhus- och utomhusmiljön.
Bostadsanpassningsbidrag

Seniorboende och trygghetsboende

Särskilt boende - äldreboende och demensboende

Särskilt boende är till för dig som har så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i ditt eget hem med hjälp av hemtjänst.
Särskilt boende - äldreboende och demensboende

Korttidsvistelse

För dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd finns möjlighet att få korttidsvistelse på ett boende. I samband med korttidsvistelse kan även anhöriga få möjlighet till avlastning.
Korttidsvistelse