Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Boende för äldre

Det finns flera typer av bostäder som är anpassade för äldre. Du kan också söka bidrag för att anpassa din bostad och underlätta så att du kan bo kvar i ditt hem. Om du har ett stort vård- och omsorgsbehov har du möjlighet att ansöka om särskilt boende

Anpassa bostaden för en trygg och säker vardag

Du som vill bo kvar hemma, men har svårt att göra det på grund av en funktionsnedsättning, kan söka bidrag för anpassning av din bostad. Du kan få bidrag för anpassningar både av inomhus- och utomhusmiljön.
Bostadsanpassningsbidrag

Seniorboende

Seniorbostäder är vanliga bostäder som är avsedda för personer i åldersgrupperna 55+ och 70+. I Sandvikens kommun finns seniorbostäder hos det kommunala bostadsbolaget Sandvikenhus AB.
Seniorboende - Sandvikenhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en boendeform för dig som är äldre och vill ha mer trygghet och social samvaro än vad du kan få i ditt nuvarande hem.

Kanalgården

Trygghetsboendet Kanalgården är till för dig som fyllt 70 år och vill bo tryggt och bekvämt nära Sandvikens centrum. Kanalgården ägs av Kanalkyrkans församling i Sandviken.
www.kanalgarden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveagården

Trygghetsboendet Sveagården är till för dig som är över 65 år och vill ha social samvaro i en trygg miljö. Sveagården ägs av Sandvikenhus AB
Trygghetsboendet Sveagården - Sandvikenhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilt boende (äldreboende, demensboende)

Särskilt boende – ibland även kallat äldre­boende, är till för dig med stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i ditt eget hem. I särskilt boende får du hjälp dygnet runt.
Särskilt boende

Korttidsvistelse

För dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd finns möjlighet att få korttidsvistelse på ett boende. I samband med korttidsvistelse kan även anhöriga få möjlighet till avlastning.
Korttidsvistelse