Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kognitiv sjukdom, demenssjukdom

Här hittar du information om hur du som anhörig kan få stöd när din anhörig visar symptom eller har fått en diagnos.

Få råd av en demenssjuksköterska

Du som är anhörig till någon med kognitiv sjukdom eller demenssjukdom kan få stöd och råd från en Demenssjuksköterska. Kanske är du orolig för en anhörig som börjar visa symptom eller behöver du råd om hur du ska bemöta någon i din närhet som har fått en diagnos.

Kontaktuppgifter
Desireé Dandanelle, Demenssjuksköterska Sandvikens kommun
0290-33599 Arbetar dagtid - vardagar. Om jag inte svarar så lämna ett meddelande så ringer jag upp.
desiree.dandanelle@sandviken.se

I Sandvikens kommun arbetat ett stödteam vid kognitiv sjukdom/demensteam där Demenssjuksköterskan arbetar tillsammans med undersköterska, enhetschef, sjuksköterska, fysio- och arbetsterapeut för att förbättra omvårdnaden i våra verksamheter och sprida kunskap kring dessa sjukdomar.

Närståendeutbildning

Från och med hösten 2023 kommer det hållas utbildning en gång per termin för dig som lever nära någon med en kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Kursen kommer att ge dig kunskaper om demenssjukdomar, bemötande och behandlingar bland annat. Utbildningen är uppdelad i tre delar och kommer att äga rum den 14 sep, 21 sep och 28 sep.

Vid varje tillfälle finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera. För att skapa gemenskap och trygghet i gruppen anmäler man sig till utbildningen i sin helhet och det går inte att anmäla sig till endast ett tillfälle.

Vid frågor eller för att anmäla dig till utbildningen, vänligen kontakta demenssjuksköterskan via telefon eller e-post. Du kommer att få mer information om tidpunkt och plats i samband med anmälan.

Särskilt boende (äldreboenden och demensboenden)

Särskilt boende – ibland även kallat äldre­boende, är till för personer med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i ditt eget hem. I särskilt boende får du hjälp dygnet runt. Särskilt boende (äldreboenden och demensboenden)

Fri avlösning i hemmet

Du som vårdar någon närstående kan ha rätt till fri avlösning i hemmet. Syftet med avlösningen är att du som vårdar ska få möjligheter till egen tid för avkoppling eller egna aktiviteter.
Stöd till anhöriga