Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kognitiv sjukdom, demenssjukdom

Här hittar du information om verksamheter för dig med demenssjukdom samt stöd för anhöriga när din anhörig visar symptom eller har fått en diagnos.

I Sandvikens kommun arbetar ett stödteam vid kognitiv sjukdom/demensteam där demenssjuksköterskan arbetar tillsammans med undersköterska, enhetschef, sjuksköterska, fysio- och arbetsterapeut för att förbättra omvårdnaden i våra verksamheter och sprida kunskap kring dessa sjukdomar.

Stöd och råd från en demenssjuksköterska

Du som är anhörig till någon med kognitiv sjukdom eller demenssjukdom kan få stöd och råd från en Demenssjuksköterska. Kanske är du orolig för en anhörig som börjar visa symptom eller behöver råd om hur du ska bemöta någon i din närhet som har fått en diagnos.

Kontaktuppgifter

Desireé Dandanelle, Demenssjuksköterska Sandvikens kommun

Telefon: 0290-33599
E-post: desiree.dandanelle@sandviken.se
Arbetar tre dagar i veckan. Om du inte får något svar så lämna ett meddelande och ditt telefonnummer för att få återkoppling.

Närståendeutbildning

Du som lever nära någon med en kognitiv sjukdom/demenssjukdom har möjlighet att anmäla dig till vår närståendeutbildning. Utbildningen ger dig kunskaper bland annat om demenssjukdomar, bemötande och behandlingar.

Utbildningen startar en gång per termin och består av tre kurstillfällen. Kommande tillfällen är 17/9, 24/9, 1/10 och 8/10 2024. Vid varje tillfälle finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera. För att skapa gemenskap och trygghet i gruppen anmäler du dig till utbildningen i sin helhet, det går inte att anmäla sig till endast ett tillfälle.

Har du frågor eller vill du anmäla dig till utbildningen, kontakta demenssjuksköterskan.

Vid anmälan får du mer information om tidpunkt och plats för utbildningen.

Dagverksamhet för dig med demenssjukdom

För många yngre och äldre personer med demenssjukdom är det viktigt att bo kvar hemma. Att komma till en dagverksamhet ger dig möjlighet att träffa andra, få struktur och stöttning i din vardag. Dagverksamheten är också viktig för att ge närstående avlastning och stöd.

Ansök om dagverksamhet

För att delta på dagverksamhet för personer med demenssjukdom krävs ett biståndsbeslut.

Bifoga läkarintyg tillsammans med din ansökan

Kontakta dagverksamhet Svea och Tallhöjden

Svea tel: 026-24 18 14
Tallhöjden tel: 026-24 15 99

Mer information

Enhetschef Christina Nordstrand
Tel: 026-24 24 40
E-post: christina.nordstrand@sandviken.se

Fri avlösning i hemmet

Du som vårdar någon närstående kan ha rätt till fri avlösning i hemmet. Syftet med avlösningen är att du som vårdar ska få möjligheter till egen tid för avkoppling eller egna aktiviteter.
Stöd till anhöriga

Särskilt boende, demensboende

Särskilt boende är till för personer med så stort behov av vård, omsorg och trygghet att det inte går att ordna i ditt eget hem. I särskilt boende får du hjälp dygnet runt. Särskilt boende - äldreboende och demensboende

Kontakta oss vid frågor och synpunkter

Om du har frågor kring ditt ärende eller vilket stöd du kan få kan du kontakta Medborgarservice eller Omsorgsförvaltningens biståndshandläggare på telefon 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Biståndshandläggarna har telefontid: måndag-fredag, kl. 08.45-09.30. Du kan även lämna ett meddelande till Medborgarservice så kontaktar biståndshandläggaren dig.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut