Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Avgifter för vård och omsorg

Sandvikens kommun tar ut avgifter för stöd och hjälp, till exempel hemtjänst, korttidsvistelse och särskilt boende för äldre.

Ge oss rätt uppgifter så vi kan ge dig rätt avgift

Hur mycket du får betala i avgift beror på vilka insatser du behöver och din ekonomiska situation. Den sammanlagda avgiften kan aldrig överstiga en bestämd maxtaxa. Dina avgifter kan anpassas ytterligare för att du ska få pengar kvar för personliga utgifter.

Avgifter för stöd och hjälp i det egna hemmet

Alla belopp gäller från 1 januari 2024

Hemtjänstinsatser

Du betalar för tiden du får hjälp och avgiften ingår i maxtaxan.

 • Timtaxa 2024 är 361 kr per timme.

Trygghetslarm

Trygghetslarm ingår i maxtaxan.

 • Avgiften är 258 kr per månad
 • Vid installation tillkommer en engångsavgift på 367 kr per hushåll

Matdistribution till det egna hemmet

Kostnader för mat ingår inte i maxtaxan.

 • 3 dagar i vecka kostar 754 kr per månad
 • 5 dagar i vecka kostar 1276 kr per månad
 • 7 dagar i vecka kostar 1740 kr per månad

Om du ska säga ifrån mat någon dag behöver det ske minst en vecka i förväg. Matavdrag vid sjukhusvistelse sker från första dagen utifrån ditt abonnemang.

Telefonkontakt

Avgiften är 160 kr/månad och ingår i maxtaxan.

Hemsjukvård

 • Avgiften är 300 kr per påbörjad kalendermånad och ingår i maxtaxan.
 • Avgiften för hemsjukvård ingår inte i Regionens högkostnadsskydd
 • Avdrag sker om du inte haft hemsjukvård under en hel kalendermånad.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är avgiftsfri förutom kostnad för mat och resor. Kostnaden för mat på dagverksamhet är 72 kr/dag

Avgifter vid olika boendeformer

Särskilt boende

 • Avgift för omsorg i särskilt boende är maxtaxan eller vad ditt avgiftsutrymme tillåter.

Om du bor på särskilt boende minskas ditt förbehållsbelopp med 350 kr/månad eftersom du genom boendet får tillgång till hjälpmedel, förbrukningsmaterial och underhållning som ditt förbehållsbelopp ska täcka.
Så beräknas din avgift för vård och omsorg

 • För matabonnemang på särskilt boende är kostnaden 3 730 kr per månad.

För den extra kostnad det innebär att köpa färdig mat genom matabonnemang jämfört med att laga själv får du ett tillägg på ditt förbehållsbelopp som motsvarar kostnaden för tillagning och leverans.

Korttidsvistelse

 • Avgiften för korttidsvistelse är 210 kr per dygn och ingår i maxtaxan. I avgiften ingår mat (124 kr) och omvårdnad (86 kr).
 • Om din vistelse är beviljad enligt LSS debiteras endast matkostnaden på 124 kr per dygn.

Om du ska säga ifrån mat någon dag behöver det ske minst en vecka i förväg. Matavdrag vid sjukhusvistelse sker från första dagen utifrån ditt abonnemang.

Kontakta oss vid frågor och synpunkter

Om du har frågor kring hemtjänst eller vilket stöd du kan få kan du få hjälp av Medborgarservice eller Omsorgsförvaltningens biståndshandläggare på telefon 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Biståndshandläggarna har telefontid: måndag-fredag, kl. 08.45-09.30. Du kan även lämna ett meddelande till Medborgarservice så kontaktar biståndshandläggaren dig.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut