Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Skicka in uppgifter så du får rätt avgift för vård och omsorg

På den här sidan kan du skicka in uppgifter för att påverka din avgift för vård och omsorg. Du kan också ansöka om jämkning av avgiften på grund av dubbel bosättning vid flytt till särskilt boende.

För att får rätt avgift ska du informera oss om:

Skicka in dina inkomstuppgifter

Hur mycket du ska betala i avgift kan påverkas av vilken inkomst du har. Genom att skicka in uppgifter om din inkomst kan vi beräkna hur mycket du ska betala i avgift. Om du väljer att inte skicka in dina inkomstuppgifter betalar du full avgift upp till maxtaxan.

Skicka alltid in dina uppgifter:

  • Första gången du har fått ett beslut om hjälp inom vård och omsorg
  • Varje nytt år, helst under årets första månader
  • Om din inkomst eller din boendekostnad förändras

Ett avgiftsbeslut skickas hem till dig.

Meddela oss i god tid om du inte behöver hjälp en period

Meddela i god tid om du av någon anledning inte har behov av dina vanliga hjälpinsatser. Kontakta din hemtjänst, fast omsorgskontakt eller enhetschef. Eller prata med personalen på ditt boende så vi kan minska din avgift.

Utgifter på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning

Om du har utgifter på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan det påverka hur mycket du ska betala i avgift för vård och omsorg. Det kan till exempel gälla kostnader för God man. Du ska ha ett varaktigt behov av minst 200 kronor per månad under minst sex månader. Kontakta biståndshandläggare för att meddela vilka utgifter du har.

Dubbelt boende vid flytt till särskilt boende

Är du ensamstående och flyttar permanent till särskilt boende så har du möjlighet att söka jämkning på din avgift på grund av dubbel bosättning.

Kontakta oss vid frågor och synpunkter

Om du har frågor kring hemtjänst eller vilket stöd du kan få kan du få hjälp av Medborgarservice eller Omsorgsförvaltningens biståndshandläggare på telefon 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Biståndshandläggarna har telefontid: måndag-fredag, kl. 08.45-09.30. Du kan även lämna ett meddelande till Medborgarservice så kontaktar biståndshandläggaren dig.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut