Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Våld och utsatthet

Behöver du hjälp och stöd?

Är det akut ring 112.

Alla har rätt till en våldsfri vardag.

Våld är varje handling som får dig att göra något mot din vilja, eller får dig att avstå från att göra något som du vill, genom att någon till exempel kontrollerar, hotar, skadar, skrämmer eller kränker dig.

Våld i nära relationer omfattar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Våld i nära relationer

Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de egna. Hedersrelaterat våld

Om du som barn är utsatt för våldsbrott

Det är viktigt att få hjälp och stöd om du som barn eller ungdom har upplevt eller utsatts för våld och övergrepp. Här kan du få mer information om vart du kan vända dig.
Mer om våld och övergrepp för dig som är barn eller ungdom

En kommun fri från våld

Genom En kommun fri från våld arbetar Sandvikens kommun med att bidra till kunskapsökning kring våld, genus och normer, samt att skapa ett långsiktigt systematiskt förebyggande arbete kring våld. En kommun fri från våld