Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Våld och utsatthet

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne.
Våld i nära relationer

Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar när det gäller heder, så kallat hedersrelaterat våld.
Hedersrelaterat våld

Barn och unga som har varit med om våldsbrott har rätt att få information. Brottsoffermyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram information om olika typer av brott och om var man kan få hjälp.

Om du som barn är utsatt för våldsbrott

Det är viktigt att få hjälp och stöd om du som barn eller ungdom utsatts för våld och övergrepp. Här kan du få mer information om vart du kan vända dig.
Mer om våld och övergrepp för dig som är barn eller ungdom