Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

En kommun fri från våld

Den 18 september 2023 beslutade Kommunfullmäktige att Sandvikens kommun ska arbeta med ansatsen En kommun fri från våld. Det innebär att kommunen är överens om under vilken ansats det våldsförebyggande arbetet ska ske - i hela kommunen.

Under 2020 gick Sandvikens kommun med i projektet En kommun fri från våld som leddes av organisationen MÄN tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg. Projektet pågick under 2021 och avslutades i januari 2022. Under 2023 gick vi från projekt till ett fast arbetssätt för ett långsiktigt våldsförebyggande arbete.

Sandviken - En kommun fri från våld

Våld är inte normalt!

Ett våldsamt beteende kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara svårt att känna igen för den som lever i det. Det kan vara svartsjuka, slag, hot, ilska eller andra kontrollerande beteenden. Men en sak är gemensamt - våld är inte normalt!

Om alla människor i samhället har en attityd om att våld inte är normalt bidrar det till att våld blir mindre normaliserat. I praktiken innebär det att om fler människor såg sig som möjliga ingripare vid våld så skulle det bli svårare att utöva våld.

Tre förändringsprinciper för att förebygga våld

Arbetet med att förebygga våld utgår från de tre förändringsprinciperna som grundar sig i forskning och kunskap om våldsprevention:

  • Öka kunskap om våld, normer och åskådarperspektiv
  • Förändra åskådarrollen
  • Förändra sociala normer, maskulinitetsnormer

Vi vet att det går att förebygga våld. Titta gärna på filmen som förklarar hur vi alla kan hjälpas åt att bli en kommun fri från våld.

Filmen är framtagen av Borås stad, och finns på Youtube.

Samverka med kommunen mot våld

Som en del i kommens förebyggande arbete inom ramen för En kommun fri från våld finns en referensgrupp som träffas två gånger per år. Syftet med referensgruppen är att ta del av kunskapshöjande inslag och att nätverka. Idag deltar representanter från kommunala verksamheter, polisen, bostadsbolag och föreningsliv.

Vi välkomnar fler deltagande från både förenings- och näringsliv samt civilsamhället. Vill ni vara med i referensgruppen? Maila elin.giotis@sandviken.se