Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning bouppteckning eller dödsboanmälan. Här kan du få mer information om vad som gäller och vad du bör tänka på.

Begravningsceremoni

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten för alla medborgare. De sköter genom sina församlingar och samfälligheter begravningsväsendet på statens uppdrag. Ansvaret gäller att anordna och hålla allmänna begravningsplatser inom ett avgränsat område och att anordna särskilda begravningsplatser för till exempel muslimska och judiska trosbekännare. www.svenskakyrkan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borgerlig begravning innebär en begravning utan religiös anknytning. Någon begravningsförrättare i vanlig mening är inte nödvändig. Den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som man vill anförtro förrättningen.

Sprida aska

Om du vill strö ut aska efter en avliden person någon annanstans än på en begravningsplats måste du ha tillstånd från länsstyrelsen i det län där du vill sprida askan.
Begravningar - Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begravningsombud och begravningsplatser

Oftast är det en eller flera församlingar som ansvarar för att ordna begravningsplatser. Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.

Om du vill veta vem som är begravningsombud kan du vända dig till din församling eller till länsstyrelsen.
Begravningsombud - Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bouppteckning eller dödsboanmälan

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att gå igenom och göra en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.
Bouppteckning - Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dödsboanmälan är en enklare variant av bouppteckning när det saknas tillgångar i dödsboet.
Information om dödsboanmälan

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaden för en begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd för begravningskostnaderna.
Dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd för begravningskostnader