Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

När en person i Sverige avlider ska det enligt lag alltid göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är en enklare variant av bouppteckning när det saknas tillgångar i dödsboet. Täcker inte dödsboets tillgångar och inkomster kostnaden för en begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Bouppteckning

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Så gör du en bouppteckning - Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dödsboanmälan

Om den som har avlidit inte hade några tillgångar i form av pengar, bostad eller mark, kan en dödsboanmälan göras i stället för en bouppteckning. Om den avlidne var gift eller registrerad partner räknas även andelen i de gemensamma tillgångarna in.

Om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras, så ska det göras i stället för en dödsboanmälan.

Tänk på det här först

 • Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet.
 • Vänta med att betala räkningar. Kostnad för begravningen går före alla andra räkningar i dödsboet.
 • Stoppa räkningar som betalas via autogiro.
 • Ta reda på om det finns livförsäkringar eller begravningsförsäkringar.
 • Gör adressändring hos Skatteverket till den som ska förvalta dödsboet.
 • Säg upp lägenhet, el, telefon, tidning och andra abonnemang.

Så här ansöker du

Du som är dödsbodelägare kan ansöka om att göra en dödsboanmälan. Ansökan gör du genom att använda vår e-tjänst.

Du som fyller i ansökan ska skriva under med e-legitimation. Även övriga dödsbodelägare ska godkänna ansökan med e-legitimation. När du bifogar dokument så ska du använda antingen Word- eller PDF-format.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta dödsbohandläggare via Medborgarservice 026-24 00 00 för att få information om hur du ansöker med blankett.

Dödsbohandläggare har telefontid, måndag-fredag kl. 09.15-10.00.

Ekonomiskt bistånd för begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaden för en begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos Ekonomienheten, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. En dödsbodelägare kan med stöd av fullmakt vara ombud för dödsboet och göra ansökan.

För dödsbon som saknar tillgångar kan ekonomiskt bistånd ges till kostnader till en enkel och värdig begravning med max 37 % av prisbasbeloppet, 21 201 kronor (2024 års prisbasbelopp). Dödsboet kan även ansöka om kostnader för gravsten och förtäring. Begravning med gravsten och förtäring får inte kosta mer är 28 650 kronor.

Tänk på det här först

 • Vänta med att betala räkningar. Kostnad för begravningen går före alla andra räkningar i dödsboet.
 • Stoppa räkningar som betalas via autogiro.
 • Ta reda på om det finns livförsäkringar eller begravningsförsäkringar.
 • Gör adressändring hos Skatteverket till den som ska förvalta dödsboet.
 • Säg upp lägenhet, el, telefon, tidning och andra abonnemang.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att använda vår e-tjänst.

Du som fyller i ansökan ska skriva under med e-legitimation. Även övriga dödsbodelägare ska godkänna ansökan med e-legitimation. När du bifogar dokument så ska du använda antingen Word- eller PDF-format.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta dödsbohandläggare via Medborgarservice 026-24 00 00 för att få information om hur du ansöker.

Dödsbohandläggare har telefontid måndag-fredag kl. 09.15‑10.00.