Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ekonomiskt bistånd

Om inkomsterna inte räcker för att försörja dig själv eller din familj kan du/ni ha rätt till ekonomiskt bistånd från kommunen.

Så här söker du ekonomiskt bistånd

Om det är första gången du lämnar ansökan kommer du automatiskt att få tillgång till Mina Sidor, se nedan. Om du redan har en handläggare på Ekonomienheten men inte har lämnat ansökan digitalt tidigare, behöver du kontakta din handläggare för att aktivera tjänsten Mina Sidor.

Mer hjälp för att söka digitalt

Så här söker du digitalt

 • Informationen gäller nyansökan och återansökan. För att kunna lämna digital ansökan om försörjningsstöd behöver du e-legitimation (ex bank-id). Om ni är två sökande så behöver båda ha e-legitimation för att kunna logga in i e-tjänsten och signera ansökan.
 • Ansökan skickas in när den är fullständig, dvs. när du kan redovisa alla inkomster och utgifter. Ex. söker du för mars månad behöver du redovisa alla inkomster och utgifter i februari månad.
 • Alla fält i ansökan ska fyllas i. Om det inte aktuellt för dig att fylla i en uppgift - ange 0 (noll).
 • Du behöver inte skicka in ansökan direkt utan kan spara uppgifterna som du har fyllt i. När allt är ifyllt signerar du/ni ansökan och skickar in den.
 • Du ska inte skicka med underlag med din ansökan, men du är ansvarig för att spara underlaget (ex. fakturor, hyresavier, inkomster m.m.). Du försäkrar att de uppgifter som du lämnar är korrekta.
 • Du kan bli uttagen för kontroll. Du får då ett meddelande via Mina Sidor. Vid kontroll är du skyldig att redovisa underlag som hör till din ansökan.
 • Om det är första gången du lämnar ansökan (nyansökan) kommer du via Mina Sidor att bli erbjuden en besökstid på Ekonomienheten. Om ni är två som söker tillsammans (make/maka/sambo) är det viktigt att båda kommer på besöket.

Om du har svårigheter med att göra ansökan - kontakta din handläggare på telefontid kl. 09.15 – 10.00 vardagar. Du kan också nå Ekonomienheten på telefontid via Medborgarservice 026-24 00 00.

Väntetider för att få beslut

Om alla uppgifter i din ansökan är korrekta och alla underlag som hör till din ansökan kan redovisas (ex. alla inkomster och utgifter) får du i normalfallet beslut inom en till två veckor.

Ekonomiskt bistånd - så fungerar det

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett tillfälligt sista skyddsnät. En förutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att man saknar ekonomi att försörja sig själv och att man inte kan få behoven tillgodosett på annat sätt. Det betyder att du först måste undersöka alla andra möjligheter, bland annat att ta del av andra former av ekonomiskt stöd från samhället, exempelvis bostadsbidrag.

Den som söker ekonomiskt bistånd måste bland annat lämna uppgifter om alla inkomster, utgifter och tillgångar som denne eller familjen har. Det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster.

Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Grunden är att du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt. Socialstyrelsen om ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad vi förväntar oss av dig

 • Du lämnar de uppgifter som vi behöver och har kommit överens om. Detta underlättar handläggningen av ditt ärende och påskyndar att beslut kan fattas.
 • Du meddelar återbud om du inte kan komma på bokad tid.
 • Du lämnar aktuell adress och telefonnummer så att vi kan nå dig.
 • Du är skyldig att meddela förändringar i din situation och att följa den uppgjorda planeringen.

Vad du kan förvänta dig av oss

 • Du får träffa en handläggare inom två veckor från det att du har lämnat en ansökan.
 • Du får ett beslut med tydlig information om varför vi har beviljat eller avslagit din ansökan.
 • Du får hjälp att överklaga ditt beslut om du önskar hjälp med detta.
 • Du kan nå handläggare på telefontid varje vardag.
 • Du kan förvänta dig tydlig information om rätten till bistånd och hur en utredning går till.

Provberäkna din ekonomi

Behovet beräknas utifrån situation

Det ekonomiska biståndet ska garantera att du får en skälig levnadsnivå. Varje ansökan prövas utifrån din specifika situation. Den del i det ekonomiska biståndet som benämns försörjningsstöd räknas ut utifrån den så kallade riksnormen. Riksnormen är nationellt framtagen och fastställer normala kostnader för hushållsutgifter utifrån hur stort hushållet är. Om ekonomiskt bistånd beviljas betalas det ut till dig. Se riksnorm för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör provberäkning

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi (inkomster, utgifter och tillgångar) som du själv matar in. Observera att biståndet påverkas av annat än din ekonomi så resultatet är ingen garanti för om du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Provberäkna på Socialstyrelsen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se beslut och utbetalningar

Om du får ekonomiskt bistånd kommer du att få Mina Sidor. Genom att logga in på Mina Sidor med hjälp av e-legitimation kan du ta del av beslut, beräkningar, begäran om kompletteringar och kallelser digitalt. Du kan även se när utbetalning av bistånd har skett.

Mina Sidor kan du också ändra telefonnummer och adress på egen hand. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta och att vi kan nå dig.

Om du har beviljats ekonomiskt bistånd och inte har tillgång till Mina Sidor, kontakta din handläggare på Ekonomienheten inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Handläggaren kan ge dig mer information och förklara hur tjänsten fungerar.

Om du inte får det du begär

Du får alltid ett beslut. Får du inte det du har ansökt om har du rätt att överklaga beslutet. Din överklagan skickar du till Ekonomienheten som är skyldig att se över beslutet innan det skickas vidare till Förvaltningsrätten.

Överklagan av beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut från Individ- och familjeomsorgen kan du överklaga beslutet.

Beslut som går dig emot kan överklagas via förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten. I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du anser fel i beslutet och vilken ändring du vill ha. Bifoga även eventuella handlingar som du anser stödjer din uppfattning. Om du vill så kan vi hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Överklagan ska skickas till den person som har fattat beslutet inom Individ- och familjeomsorgsnämnden, då nämnden är skyldig att se över beslutet och eventuellt ompröva det, innan det sänds vidare till Förvaltningsrätten för vidare prövning.

Överklagan ska ha kommit in inom tre veckor från det du tog del av beslutet.

Kontakt

Har du kontakt med en handläggare sedan tidigare; ring på telefontid kl. 09.15 - 10.00 vardagar.

Om du inte har fått din handläggares direktnummer kan du nå socialsekreterarna via Medborgarservice 026-24 00 00.

Ekonomienheten

Ekonomienheten inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen utreder och bedömer behovet av ekonomiskt bistånd. Enheten arbetar bl a för att människor ska kunna frigöra och utveckla sina egna resurser och bli självförsörjande samt ge stöd till personer med behov av försörjning, sysselsättning och rehabilitering m.m. och även inge dödsboanmälningar till Skattemyndigheten.

Stöd och rådgivning från Ekonomienheten är kostnadsfritt.

Kontaktinformation

Medborgarservice 026 - 24 00 00
Socialsekreterare, Ekonomihandläggare och Dödsbohandläggare har telefontid måndag-fredag kl. 09.15‑10.00.