Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kärnhuset

Kärnhuset är en verksamheter inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen som vänder sig till vuxna som är i behov av omfattande stöd och hjälp för att komma närmare en egen försörjning och ett självständigt liv.

Verksamheten erbjuder en arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen beviljas av socialsekreterare inom förvaltningens ekonomi- eller vuxenenhet.

Målet är att stärka den enskildes självkänsla, motivation, kreativitet samt möjlighet att på sikt bli självförsörjande. Verksamheten på Kärnhuset erbjuder kartläggning om förutsättningar till arbete, bedömning av arbetsförmåga, arbetsträning, praktik och slussning ut mot ett eget arbete.

Vid inskrivning till verksamheten, skrivs en personlig genomförandeplan tillsammans med den enskilde utifrån dennes behov och förutsättningar. Uppföljning sker kontinuerligt tillsammans med socialsekreterare för att utvärdera målet med inskrivningen.

Information och kontakt

Vi som arbetar som handledare på Kärnhuset är Lena Larsson, Catarina Westberg och Anders Sandh.

Du når oss via Medborgarservice 026-24 00 00.