Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Våld i nära relationer

Behöver du hjälp och stöd?

Är det akut ring 112.

Vad är våld?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar får denna person att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill.
Våldet kan ta olika uttryck.

Det omfattar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Det handlar om alla typer av hot och våld mellan närstående oavsett ålder, kön eller könsidentitet.

Socialtjänstens ansvar

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att erbjuda stöd till personer som har utsatts för våld. Socialtjänsten ska, om du vill, utreda din situation för att se vilken hjälp just du har behov av. Är du under 18 år har socialtjänsten en skyldighet att se till att du får stöd och hjälp.

Socialtjänsten ska även ge stöd och behandling till dig som har ett våldsamt beteende

Läs mer om våld i nära relationer

På polisens informationssida om våld i nära relationer får du reda på mer om vad du har för rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig.

Om brott i nära relationer från Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla har rätt till en våldsfri vardag. På webbplatsen Våldsfri vardag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vanliga tecken och mönster på våld i nära relationer. Där hittar du också information om hjälp eller hur du kan stötta någon i din närhet.


Övriga länkar

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00