Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Våld i nära relationer

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne.

Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar när det gäller heder, så kallat hedersrelaterat våld Öppnas i nytt fönster..

Behöver du hjälp och stöd?

Du kan kontakta Individ- och familjeomsorgen eller polisen för att få stöd och hjälp när du upplevt våld i nära relationer. Är det akut ring 112.

Vad är våld?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar får denna person att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill.
Våldet kan ta olika uttryck.

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta.

Sexuellt våld är när någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja eller i oförenlighet med sin egen mognad.

Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot den närståendes person, egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om muntliga kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag. Det psykiska våldet kan också vara materiellt som aggressiva handlingar riktade mot materiella ting som skapar oro och rädsla.

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar, att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Förtrycket skapar begränsat handlingsutrymme och verkar nedvärderande.

Läs mer om våld i nära relationer

På polisens informationssida om våld i nära relationer kan du som är utsatt ta reda på mer om vad du har för rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig. 

Om brott i nära relationer från Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla har rätt till en våldsfri vardag. På webbplatsen Våldsfri vardag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vanliga tecken och mönster på våld i nära relationer. Där hittar du också information om hjälp eller hur du kan stötta någon i din närhet.


Länkar

Mer information

Medborgarservice 026 - 24 00 00