Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Korttidsvistelse för äldre

För dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd finns möjlighet att få korttidsvistelse på ett boende. Korttidsvistelsen kan också innebära en avlastning för en anhörig.

För att beviljas korttidsvistelse ska något eller några av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Behov av tillsyn och/eller omsorg över dygnet under en begränsad period
  • Behov av omvårdnad vid livets slutskede
  • Har anhörig som är i behov av avlastning
  • Behov av att utreda personens individuella behov

Ansökan görs hos handläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut. Insatsen är behovsprövad och beviljas utifrån det personliga behovet.

För att komma i kontakt med någon av kommunens handläggare ring Medborgarservice (026-24 00 00) och fråga efter handläggarenheten.

Enheter med korttidsvistelse  

I kommunen finns korttidsvistelse på följande enheter: