Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Korttidsvistelse

Här får du information om vem som har möjlighet att få korttidsvistelse samt hur du gör när du ansöker.

För att beviljas korttidsvistelse ska något eller några av följande punkter vara uppfyllda:

  • Du har behov av tillsyn och/eller omsorg dygnet runt under en begränsad period och hjälp från hemtjänsten räcker inte till
  • Du har behov av omvårdnad vid livets slutskede
  • Du har en närstående som vårdar dig i hemmet och behöver avlastning
  • Dina individuella omsorgsbehov behöver utredas och utredningen kan inte göras i hemmet.

Ansök om korttidsvistelse

I ansökan får du beskriva dina svårigheter i vardagen och eventuellt styrka diagnoser med läkarintyg. Kortidsvistelse är behovsprövad och beviljas utifrån ditt behov eller din närståendes behov av avlastning.

Efter ansökan

Din ansökan tas emot av en biståndshandläggare som utreder, bedömer, fattar beslut och meddelar dig.

Boendesamordnaren kommer att meddela dig vilken av nedanstående enheter du får din korttidsvistelse på.

Enheter med platser för korttidsvistelse  

Kontakta oss vid frågor och synpunkter

Om du har frågor kring ditt ärende eller vilket stöd du kan få kan du kontakta Medborgarservice eller Omsorgsförvaltningens biståndshandläggare på telefon 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se

Biståndshandläggarna har telefontid: måndag-fredag, kl. 08.45-09.30. Du kan även lämna ett meddelande till Medborgarservice så kontaktar biståndshandläggaren dig.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut