Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad efter behoven i ditt dagliga liv. Du kan också ansöka om bidrag för reparation, service och besiktningar av gjorda anpassningar.

Du kan inte söka bidrag om du beviljats en bostad efter särskild behovsprövning enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med det menas vård-och omsorgsboende, gruppbostad eller servicebostad.

Bidraget regleras i Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och är ett komplement till bygglagstiftningen. Syftet är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad.

Bidrag för bostadsanpassning

Sök bidrag för att anpassa din bostad så den fungerar bättre för dig.

Bidrag för bostadsanpassning

Bidrag för reparation, service och besiktning

Ersättning för reparation av anpassningar som finansierats med bostadsanpassnings­bidrag samt ersättning för service och besiktning av installationer som finansierats med bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag för reparation, service och besiktning efter bostadsanpassning

Bidrag för återställning efter bostadsanpassning

Hyresvärdar och andra fastighetsägare av flerbostadshus kan söka bidrag för att återställa bostad eller gemensamma utrymmen när anpassningar inte längre behövs.

Bidrag för återställning efter bostadsanpassning

Kontakt

Har du frågor om bostadsanpassning kontakta Medborgarservice, 026‑24 00 00.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.