Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tomter till salu

I flera områden finns tomter för direkt försäljning av Sandvikens kommun. Priserna för de olika tomterna är fastställda av kommunfullmäktige. Är du intresserad av någon av kommunens tomter så måste du stå i kommunens tomtkö.

Kungsgården

Anslutningsavgifter ingår inte.

1 st ledig tomt

 

Tomter Kungsgården

Tomtnr

Beteckning

Areal

Pris

1

Åsen 4:10

1245

218 000

Lediga tomter i Kungsgården

Lediga tomter i Kungsgården

Sandviken

Tomter till salu i Lassas

Elva tomter är till salu i det nya kvarteret längs delar av Lassasvägen, Frejgatan och Timotejvägen. Tomterna ligger intill ett grönområde med lekpark, pulkabacke och nära till det mesta.

Här hittar du mer information om området, tomterna, ekonomi och detaljplan

Vy över området Styvmorsviolen ovanifrån inklusive fastighetsbeteckningar och exempel på husmodell

Vy över området Styvmorsviolen ovanifrån inklusive fastighetsbeteckningar och exempel på husmodell.

Årsunda

Anslutningsavgifter ingår inte.

Mer information kommer inom kort.


Tomter Årsunda

Tomtnr

Beteckning

Areal

Pris

1 (såld)

Sörby 8:41

1832

140 000

2

Sörby 8:42

1797

140 000

3 (såld)

Sörby 8:43

1787

140 000

4

Sörby 8:44

1592

140 000

5 (såld)

Sörby 8:45

1434

140 000

6 (såld)

Sörby 8:46

1688

140 000

7 (såld)

Sörby 8:47

1527

140 000

8 (såld)

Sörby 8:48

1450

140 000


Österfärnebo

Sandvikens kommun har tomter för byggnation av bostäder på Patron Uhrs Väg.

Kontakta Tekniska kontoret för ytterligare information, 026-24 00 00.

Tomtkö, regler och anmälan

Är du intresserad av en tomt kan du ställa dig i kommunens tomtkö. Genom kön erbjuds du sedan tomt för eget byggande.

Anmälan görs via vår e-tjänst och registreras hos kommunen när anmälningsavgiften inbetalats.

Anmälan och regler för tomtkön

För anmälan och registrering i kommunens tomtkö gäller följande villkor:

  • Anmälan skickas in via vår e-tjänst
  • Sökande skall vara fyllda 18 år.
  • Anmälan om placering i tomtkön är personlig och kan ej överlåtas till annan person.
  • Äkta makar eller personer som sammanbor får endast lämna in en anmälan.
  • Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör får parterna, i de fall båda undertecknat anmälan, själva avgöra vem som ska överta köplatsen.

Den sökande är skyldig att till kommunen anmäla förändringar av tidigare inlämnade uppgifter samt att vid förfrågan ge de upplysningar som anses vara av betydelse för sökandens rätt att förvärva tomt genom kommunens förmedling.

Försummelse när det gäller ovanstående kan medföra utebliven tilldelning av tomt.

Fördelning av tomter

Placering i tomtkön sker efter den tidpunkt ansökan kommer in till kommunen. Fördelning av tomt sker efter den tid sökanden varit placerad i tomtkön.

Förtur kan sökas skriftligen.

Önskemål om tomt inom visst område som anges vid ansökningstillfället används bl.a. som underlag för kommunens bostadsplanering och är ej avgörande för tilldelningen av tomt.

Köavgift

Vid ansökningstillfället ska sökanden betala 500 kronor, avgiften gäller inträdesåret och följande kalenderår, därefter betalas en årlig avgift om 300 kronor.

Den årliga avgiften faktureras i januari varje år.

Undantag från regler

Undantag från dessa regler kan medges om det kan grundas på sociala, medicinska eller andra synnerliga skäl.

Avregistrering

Avregistrering sker:

  1. När sökande begär det
  2. När sökande förvärvat tomt eller småhus genom den kommunala förmedlingen
  3. Om sökande vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter samt om adressändring ej anmäls till kommunen och posten meddelar att sökandens adress är okänd.

Avregistrering utgör ej hinder för sökande att på nytt upptas i kön på de i avsnitt 1 angivna villkoren.

Mer information om tomtkö

Medborgarservice, 026-24 00 00 

Mer information om tomtkö eller bygglov

Medborgarservice, 026-24 00 00 

Mer information om vatten och avlopp, elnät eller bredband

Sandviken Energi kundtjänst, 026-24 16 00

Andra tomtaktörer

Norra IP

Smålandsvillan och Myresjöhus erbjuder tomter med nyproducerade villor i bostadsområdet Norra IP.

Lediga tomter förmedlade via mäklare

Byggklara tomter säljs även via fastighetsmäklarna
Se fastighetsmäklarnas webbplatser