Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Bidrag för reparation, service och besiktning efter bostadsanpassning

Du kan få ersättning för reparation av anpassningar som finansierats med bostadsanpassningsbidrag. Du kan också få ersättning för service och besiktning av installationer.

Bidraget är personligt, du behöver ansöka varje gång som något ska repareras, servas eller besiktigas. Vi ersätter inte kostnader för normalt underhåll av bostaden. Ersättning för reparationer, service eller besiktning betalas inte ut till fastighetsägare av flerbostadshus.

Du kan få bidrag när:

 • Installationer eller inredningar är så komplicerade att service, reparationer och besiktning behöver skötas enligt gällande serviceavtal. Till exempel dörrautomatik, trapphissar, spisvakter, höj-och sänkbar köksinredning
 • Inredning eller anordningar har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen eller hjälpmedel. Till exempel om golvet behöver bytas ut på grund av rullstolens slitage

För att du ska få reparationsbidrag ska anpassningen vara finansierad med bostadsanpassningsbidrag.

ROT-avdrag kan inte användas samtidigt med bidrag för reparation av anpassningar som finansierats med bidrag för bostadsanpassning.

Så funkar det

Akuta eller enklare reparationer

Beställ gärna reparationer av det företag som installerade eller utförde anpassningen. Till exempel företaget som monterade dörrautomatiken, trapphissen eller det höj-och sänkbara köket. Det kan finnas garantitid eller reklamationsmöjligheter som ska användas.

Om du inte har kontaktuppgifterna till företaget kontakta gärna oss.

Så här gör du:

 1. Kontakta reparatör/företag
 2. Företaget utför reparationen eller underhållet på ditt uppdrag
 3. De skickar fakturan till dig som äger anpassningen
 4. Skicka kopia på betald faktura tillsammans med din ansökan
 5. Vi bedömer om kostnaden är rimlig och omfattas av reparationsbidraget
 6. Är beloppet rimligt ersätter vi dig för ditt utlägg

Omfattande reparation

Kontakta oss eller det företag som installerade eller utförde anpassningen. Till exempel företaget som monterade dörrautomatiken, trapphissen eller det höj-och sänkbara köket. Det kan finnas garantitid eller reklamationsmöjligheter som ska användas.

Om du inte har kontaktuppgifterna till företaget kontakta gärna oss.

Ibland behöver vi göra ett hembesök för att bedöma om det är bättre att ersätta det som gått sönder med en ny installation. Till exempel om det är svårt att få tag på reservdelar till köket eller om delar är så slitna att det är bättre att ersätta dem än att reparera.

Så här gör du:

 1. Kontakta reparatör/företag
 2. Företaget tar reda på vad som behöver göras och lämnar offert
 3. Skicka offerten till oss tillsammans med din ansökan
 4. Vi bedömer om kostnaden är rimlig och omfattas av reparationsbidraget
 5. Företaget utför reparationen på ditt uppdrag
 6. Vi ersätter dig med beslutat belopp

Service och besiktning

Service och besiktning av trapphissar och lyftanordningar ingår i det serviceavtal som skrivs när installationen görs.

Så här gör du:

 1. Företaget utför service eller besiktning enligt avtal
 2. De ställer fakturan till dig som äger anpassningen
 3. Vi ersätter dig för ditt utlägg

Faktura och utbetalning

Uppgifter på fakturan

Fakturan ska vara ställd på den person som fått bidraget för bostadsanpassningen.

Dessutom bör fakturan innehålla:

 • Diarienummer, det ärendenummer som knyts till det beviljade bidraget
 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetens adress
 • Beskrivning av det gjorda arbetet
 • Fakturabelopp.

Söker du bidraget i efterhand behöver du inte uppge diarienummer.

Ersättning och utbetalning av beviljat bidrag

Du behöver styrka att anpassningen eller installationen är gjord. Det gör du genom att fylla i och skicka in dina uppgifter med namnunderskrift på blankett ”Kontouppgift och Godkännande”, som du får när du är beviljad bidrag samt eventuella kvitton på inköpt material eller på faktura för utfört arbete.

Så här går det till:

 1. Vi får kopia på kvitton eller betald faktura samt signerad blankett
 2. Om det behövs granskar vi det utförda arbetet
 3. Vi betalar ut bidraget genom att ersätta dig för dina utlägg.

Konsumenttjänstlagen gäller för alla arbeten som finansieras med bostadsanpassningsbidrag. Det innebär att den som beställt arbetet ska godkänna det innan vi betalar ut bidraget. Eventuella tvister hanteras av beställare och leverantör.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.