Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Handläggning inom SoL och LSS

Handläggarna vid Omsorgsförvaltningen utreder och beslutar om insatser för dig som har behov av stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

De lagar som styr är

Kontakt

Biståndshandläggare SoL

Kontakta biståndshandläggare via Medborgarservice 026‑24 00 00 på telefontid kl. 8.45-9.30 måndag – fredag. Övrig tid (08.00-16.00, måndag-fredag) kan du lämna meddelande till handläggare via Medborgarservice.

Handläggare LSS och SoL socialpsykiatri

Kontakta handläggare via Medborgarservice 026-24 00 00

Lämna synpunkter och överklaga beslut

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut

Om du har behov av hjälp och vill flytta till en annan kommun

När du vill flytta till en ny kommun ansöker du om den hjälp du behöver i den kommunen. Den kommun du vill flytta till kommer då att utreda ditt behov och ta beslut om vilken hjälp du kan få. Din nuvarande hemkommun ska hjälpa till med uppgifter som behövs i utredningen om du ber om det.

Ansök om förhandsbesked enligt SoL

Om du på grund av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta dig i en annan kommun utan att garanteras insatser kan du ansöka om att få ett förhandsbesked. Begreppet allvarlig sjukdom innebär svåra sjukdomstillstånd med ett fortskridande förlopp, där det inte är frågan om tillfrisknande.

Handläggaren kommer först att utreda om du tillhör den målgrupp som kan få förhandsbesked, därefter utreds om du kan få stöd. För att ansöka om förhandsbesked fyller du i din ansökan om stöd och skriver på ansökan att det avser förhandsbesked. Vill du flytta till Sandvikens kommun ansöker du om förhandsbesked via vår e-tjänst.

Ansök om förhandsbesked enligt LSS

En kommun har ansvar enligt LSS att ge stöd till de som är bosatta i kommunen. För att underlätta för dig som vill flytta till en ny kommun finns möjlighet att ansöka om förhandsbesked så att du i förväg kan få besked om rätt till insatser i den nya kommunen. Kommunen har skyldighet att ge beviljade insatser först när du har flyttat till kommunen.

När du ansöker om förhandsbesked hos en kommun måste du ha bestämt dig att du vill flytta till den kommunen. Du kan inte söka om förhandsbesked från flera kommuner för samma tid. Förhandsbeskedet gäller i 6 månader från att insatsen blivit tillgänglig för dig.

För att ansöka om förhandsbesked fyller du i din ansökan om stöd och skriver på ansökan att det avser förhandsbesked. Vill du flytta till Sandvikens kommun ansöker du om förhandsbesked via vår e-tjänst.