Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ledsagarservice för dig som har en funktionsnedsättning

Här hittar du information och hur du ansöker om ledsagarservice.

Ledsagarservice hjälper dig som har en funktionsnedsättning att delta i olika aktiviteter i samhället. Det kan till exempel vara hjälp till och från olika aktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad. Vid behov kan du även få hjälp vid själva aktiviteten och viss hjälp med omvårdnad.

För dig som har personlig assistans beviljad ingår Ledsagarservice. Om du inte har personlig assistans, men har behov av hjälp utanför hemmet kan du ansöka om ledsagning.

Ansök om ledsagarservice

Du ansöker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och tillhör en av följande personkretsar:

  • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Det betyder att du har mycket svårt att på egen hand klara av vardagliga saker. Du kan till exempel ha svårt att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med andra.

I steg 1 utreds om du tillhör någon av personkretsarna. I steg 2 utreds ditt behov av stöd och en bedömning görs om du har rätt till sökt insats.

Mer information

Enhetschef Maria Bodin
Tel: 026-24 13 26
E-post: maria.bodin@sandviken.se

Kontakt

Om du har frågor eller vill kontakta handläggare inom LSS kan du kontakta Medborgarservice.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut