Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Daglig verksamhet och sysselsättning

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete kan du ha rätt att ansöka om daglig verksamhet eller daglig sysselsättning.

Att vara i daglig verksamhet eller daglig sysselsättning kan stärka din självkänsla och utöka ditt sociala nätverk. Målet med verksamheten är att ge dig stimulans, möjlighet till personlig utveckling och gemenskap. Den ska också öka din självständighet och din delaktighet i samhället. Verksamheten är uppdelad i olika inriktningar där du till exempel kan utföra olika arbetsuppgifter och delta i aktiviteter.

Daglig verksamhet

Om du har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller om du har fått en hjärnskada som vuxen och är mellan 18-65 år kan du ansöka om daglig verksamhet som insats enligt LSS till vissa funktionshindrade.

Hjälp med resa till daglig verksamhet

Om du har svårt att förflytta dig kan du kontakta oss för att ansöka om hjälp med resorna till och från din dagliga verksamhet.

Sysselsättning

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och är mellan 18-65 år kan ansöka om sysselsättning som insats inom socialpsykiatri.

Mer information

Om du är intresserad av att veta mera om verksamheten är du välkommen att kontakta oss.

Annette Eriksson, enhetschef
E-post; annette.ericsson@sandviken.se
Tel: 026-24 17 02

Kontakta arbetskonsulenterna

Birgitta Lönn
E-post: birgitta.lonn@sandviken.se
Tel: 026-24 19 02

Mona Nilsson
E-post: mona.nilsson@sandviken.se
Tel: 026-24 11 55

Kontakt

Om du har frågor eller vill kontakta handläggare kan du kontakta Medborgarservice.

Vi vill att du ska uppleva att du får bra hjälp och service från våra verksamheter. Vill du lämna en synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten eller har du fått ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på verksamheten och överklaga beslut