Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukdom - sjuklön

Här hittar du som är extern assistansutförare information om hur du kan ansöka om ekonomiskt stöd vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.

Om den personliga assistenten är sjuk ska kunden avgöra om kommunen ska hjälpa till med att ordna en vikarie eller om kommunen ska betala ut ekonomiskt stöd. Det ekonomiska stödet ska täcka skäliga kostnader för personlig assistans till kunden eller till kundens assistansanordnare för att de själva har skaffat vikarie.

En ansökan måste ske för varje sjukdomstillfälle.

Ansökan handläggs av kommunen som fattar beslut om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ansökan görs av den som är berättigad personlig assistans, rättslig företrädare eller någon av den enskilde utsedd person genom fullmakt.