Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Gymnasieskola

I Sandviken finns en gymnasieskola som drivs av kommunen och en fristående gymnasieskola.

Bessemerskolan

  • Driftsform: Kommunal
  • Program: 5 högskoleförberedande program och 7 yrkesprogram samt introduktionsprogram
  • På skolan finns även riksidrottsgymnasium i orientering samt nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i bandy och innebandy.

All information om Bessemerskolans verksamhet finns på skolans egen webbplats.

Webbplats: www.bessemerskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Göranssonska skolan

  • Driftsform: Fristående
  • Program: Industritekniska programmet som drivs i samarbete mellan företaget Sandvik AB och Sandvikens kommun

All information om Göranssonska skolans verksamhet finns på skolans egen webbplats.

Webbplats: www.goranssonskaskolan.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra kommunala gymnasieskolor nära Sandviken

Samarbete om gemensam gymnasieskola - gavle.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan och antagning till gymnasiet

Alla elever i Sandviken, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Gävle kommuner är förstahandssökande oavsett till vilken kommunal gymnasieskola inom Gästrikland du söker.

Information om hur gymnasievalet går till, hur du söker och vilken behörighet som krävs hittar du hos Dalarnas Kommunförbund som även ansvarar för gymnasieantagningen i Sandviken.

Mer information om gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För ytterligare information om antagning till gymnasieskolan kan du vända dig till din studie- och yrkesvägledare i grundskolan eller gymnasieskolan.

Ansökan till Introduktionsprogrammen under pågående läsår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Behörighetskrav till gymnasieskolan

På Skolverkets webbplats finns information om de behörighetskrav som gäller när du ska söka till gymnasieskolans yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Skolverkets sida om behörighetskrav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Busskort

Busskort får heltidsstuderande elever som är folkbokförda i kommunen och som har minst 6 km färdväg mellan bostaden och skolan.

Mer information och ansökan om busskort

Inackorderingsstöd

Du kan få ekonomiskt stöd om du ska studera på en kommunal gymnasieskola i en annan kommun än Sandviken. Stödet kallas inackorderingsstöd och för att få det behöver du vara folkbokförd i Sandviken och skolan ska ligga minst 4 mil från den adress du är folkbokförd.

Mer information och ansökan om Inackorderingsstöd

Olycksfallsförsäkring och reseförsäkring för elever

Sandvikens kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Sandvikens kommuns verksamheter.

Försäkringen som Sandvikens kommun har tecknat är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. Komplettera gärna kommunens försäkring med en sjuk- och olycksfallsförsäkring, som gäller dygnet runt för att få ett fullgott försäkringsskydd.

Försäkringens omfattning beskrivs i försäkringsbeskedet.
Försäkringsbesked, olycksfallsförsäkring Pdf, 157.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan

Du gör din skadeanmälan i e-tjänst som öppnas på försäkringsbolagets webbplats. I formuläret ska du välja person - anmäl skada.

Om du inte kan anmäla via e-tjänsten finns även blankett för skadeanmälan Pdf, 498.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Reseförsäkring för elever

Sandvikens kommun har tecknat en "tjänstereseförsäkring" som gäller för elever som till exempel är på studieresa eller praktik.

Försäkringens omfattning beskrivs i försäkringsbeskedet.
Försäkringsbrev, tjänstereseförsäkring Pdf, 192.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan

Du gör din skadeanmälan i e-tjänst som öppnas på försäkringsbolagets webbplats. I formuläret ska du välja att försäkringen är via Europeiska ERV. Ange försäkringsnummer 8307683824

Mer information

Kent Hansson, Kommunskyddet, Tekniska kontoret
026-24 20 46
E-post: kent.hansson@sandviken.se

Starta och driva skola och förskola

Om du ska du starta en fristående skola ska du ansöka om tillstånd från Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du vill starta eller utöka en fristående förskola måste du ansöka om tillstånd hos Kunskapsnämnden, Sandvikens kommun.
Starta och driva fristående förskola eller fritidshem

Den som ska driva förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem måste göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden innan lokalen där verksamheten ska bedrivas tas i bruk.
Anmälan om lokal för skola, förskola eller fritidshem

På verksamt.se kan du ta reda på om du behöver andra tillstånd eller ska lämna uppgifter till andra myndigheter.
www.verksamt.se - tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tilläggsbelopp

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder.
Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

Jämföra skolor

På utbildningsguiden från Skolverket presenteras olika mått för skolors kvalitet och resultat med möjlighet att söka efter och jämföra skolor.

Välja gymnasieskola - utbildningsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statistik - skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och klagomål på verksamheten

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service och vi strävar efter att vårdnadshavare alltid ska få ett bra bemötande i kontakten med skolverksamheten. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Mer information om synpunkter och klagomål på Kunskapsförvaltningen verksamheter.

Har du frågor om vår verksamhet som du inte får svar på i informationen på denna sida, kontakta Medborgarservice på 026-24 00 00 eller medborgarservice@sandviken.se.