Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Elevresor, busskort för gymnasieelever

Heltidsstuderande elever som är studiestödsberättigade enligt studiestödslagen samt är folkbokförda i kommunen och har minst 6 km färdväg, gång och cykelväg inräknad, mellan bostaden och skolan kan ansöka om busskort.

Huvudregel – Färdvägens längd

Huvudregeln är att elever i gymnasieskolan får ersättning för resa om avståndet mellan elevens bostad och skola överstiger sex km. Med bostad avses i detta fall den bostad där eleven är folkbokförd. Ersättning för elevresor lämnas endast från folkbokföringsadressen.

Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att utge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250).

Sandvikens kommun ger i första hand ut busskort för kollektivtrafiken som ersättning.

Information

Rätt till ersättning/busskort gäller längst till och med utgången av det första kalenderhalvåret (vårterminen) det år eleven fyller 20 år.

Busskortens giltighetstid följer de kommunala grundskolornas läsårstider.

Studerar du på Göranssonska skolan, behöver du ordna transport till och från skola på egen hand under de perioder som busskortet inte är giltigt.

Elever placerade i familjehem

Du som är placerad i familjehem i Sandvikens kommun och är folkbokförd i familjehemmet har rätt att ansöka om busskort på samma villkor som andra elever bosatta i kommunen.

Om du är folkbokförd i en annan kommun är det folkbokföringskommunen som ansvarar för kostnader för eventuella resor till gymnasiet. Vänd dig till hemkommunen för information.

Reseersättning utöver busskort beviljas inte om det uppstår väntetider för eleven på grund av att kollektivtrafikens utbud av turer och linjer är begränsade.

Vad räknas inte som elevresa

Busskort för elever i gymnasieskolan beviljas inte på grund av funktionsnedsättning, trafikfarlig väg eller annan omständighet som i grundskolan. Det är endast avståndet på sex km som utgör grund för beslut.

Busskort till dagliga resor beviljas inte till elever som har inackorderingstillägg.

Resor till arbetsplatsförlagd utbildning (APU) eller arbetsplatsförlagt lärande (APL) räknas inte som elevresa. Dessa resor är verksamhetsresor och ingår i skolans egna ansvar. Kontakta din skola för information.

Resor till en arbetsplats där du är berättigad lärlingsersättning räknas inte som elevresa. Om du går en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram kan du få lärlingsersättning från CSN. Pengarna ska gå till de extra kostnader för måltider och resor som du kan ha när du är ute på en arbetsplats. Denna ersättning ansöker du om hos CSN. Se information på CSN hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gör din ansökan i god tid

Tänk på att handläggningstiden kan vara längre vid semesterperiod och skolstart.

Det är viktigt att du ansöker inför kommande läsår så snart vi öppnat e-tjänsten. Detta för att vi ska hinna granska och utreda ärendet så snart det är möjligt.

Ärenden hanteras i löpande ordning. När ärendet är handlagt får du svar på din ansökan genom e-tjänst, e-post eller via postgång.

  • Årskurs 1 ska bifoga antagningsbevis tillsammans med ansökan.

Du behöver logga in på gymnasieantagningens webbplats för att se ditt antagningsbesked. Skriv ut eller ta en skärmbild på antagningsbeskedet och bifoga till din ansökan. Det är viktigt att det på dokumentet/bilden framgår ditt namn och/eller ditt personnummer för att vi ska veta att det är ditt antagningsbesked.

  • Årskurs 2 - 3 behöver inte bifoga något underlag.
  • Startar du din utbildning under pågående termin ska du bifoga intyg från skola/mentor/rektor.

Utlämning av busskort

Du som har ansökt om och beviljats gymnasiebusskort kan hämta ut ditt busskort hos Medborgarservice.

Du får meddelande via e-post om det är beviljat och när du kan hämta ditt busskort.

Ta med legitimation

Medborgarservice finns i stadshuset, Odengatan 37 i Sandviken.

Vardagar 8:00 - 16:00

Anmäl borttappat, stulet eller trasigt busskort

Var rädd om ditt kort, det är en värdehandling!

  • Trasigt kort lämnas in vid byte till ett nytt kort utan kostnad.
  • Borttappat kort hämtas mot en kostnad på 100 kr. Betalning sker genom Swish eller kontant.
  • Är kortet stulet krävs en polisanmälan för att undvika kostnaden. Ta med polisanmälan när du hämtar ditt nya kort.

 

Vanliga frågor och svar

Har busskortet kommit?

Du får en bekräftelse när ditt busskort är färdigt för uthämtning. Söker du sent kan det ta upp till 10 dagar innan kortet är färdigt.

När och var kan jag hämta mitt busskort?

När du fått ett meddelande om att kortet är färdigt kan du hämta det hos Medborgarservice.

Måste jag ha legitimation för att hämta busskortet?

Du behöver någon form av identifikation för att hämta ut ditt busskort. Uppge personnr och adress.

Får mina föräldrar hämta mitt busskort?

Vårdnadshavare får hämta ditt busskort men inga andra personer.

Giltighet

Kortet gäller för resor mellan hemmet och skolan från kl. 06.00 fram till kl 18.00 skolans läsdagar på X-Trafiks bussar, X-tåget och Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län. Kortet är personligt och för att vara giltigt ska det vara försett med namn, födelsedatum.

Kan jag åka tåg på kortet?

Du måste ha ett giltighetskvitto för ditt busskort. Detta kan du hämta hos Folkets hus som är Sandvikens kundcenter åt X-trafik.

Kan jag förlänga åktiden på kortet?

Om dina schemalagda studietider gör att du inte hinner stiga på en buss före kl 18.00 behöver du skicka ditt schema och ett intyg till elevresor@edu.sandviken.se. Skriv "Intyg studietider" i ämnesraden.

Avbrutna studier eller annan förändring

Om elev avbryter studier eller av någon anledning får inackorderingstillägg ska skolan meddela Kunskapsförvaltningen så att kortet kan spärras/återkallas.

Var rädd om ditt kort, det är en värdehandling!

Om ditt kort går sönder eller om du har förlorat kortet gör du en anmälan om ett nytt (borttappat kort löses ut mot en kostnad av 100 kronor, betalning sker med Swish eller kontant). Är kortet stulet kan du göra en polisanmälan för att undvika kostnaden. Ta med polisanmälan när du hämtar ditt nya kort.

Mer information

Kontakta Medborgarservice 026-24 00 00 eller kunskapsnamnd@sandviken.se