Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vård- och omsorgscollege Gävleborg

Vård- och omsorgscollege Gävleborg är en kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning i länet. Vi jobbar för att säkra kompetensförsörjningen till vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg som gynnar både vård- och omsorgstagare, den studerande och arbetsgivaren.

Vård- och omsorgscollege (VO-College) innebär att utbildningsanordnare och arbetslivet samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik. Satsningen innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt en yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti, som gynnar både den studerande och arbetsgivaren.

Vi deltar i satsningen på Vård- och omsorgscollege

I Gävleborgs län samarbetar samtliga kommuner samt Älvkarleby, Region Gävleborg, privata vårdgivare, Kommunal, Arbetsförmedlingen och kommunala och privata utbildningsanordnare från ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen.

Våra mål

  • Att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
  • Att kunna erbjuda flexibla och kvalitativa utbildningar på gymnasial nivå, samt vid behov på Yrkeshögskolenivå, vilka är anpassade till arbetsgivarnas behov av kompetens.
  • Att öka andelen som utbildar sig inom vård och omsorg.

Mer information

Vård och omsorgscollege - Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.