Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Stöd till unga 16–20 år som varken arbetar eller studerar

Ibland händer det saker i livet som gör att utbildningen måste vänta och Första steget vill då tillsammans med andra aktörer i kommunen hjälpa ungdomar att hitta rätt sysselsättning.

Vi vill i första hand hjälpa ungdomar att hitta motivation för skolan eller andra studieformer men kan även hjälpa till att hitta andra meningsfulla sysselsättningar.

Du som är 16-20 år

Saknar du examen från gymnasiet? Vill du veta hur du kan komma vidare?

Det här kan du få hjälp med:

  • coachande samtal som syftar till att förbättra ditt självförtroende och komma fram till vad du vill göra i livet
  • att söka praktikplats eller hjälp med att söka arbete
  • studie- och yrkesvägledning
  • att söka alternativa studievägar till exempel gymnasiestudier, folkhögskola eller annan vuxenutbildning
  • stöttning vid kontakt med olika myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen
  • hälsa och friskvård

Du som har gjort ett studieavbrott, fått studiebevis eller inte påbörjat din gymnasieutbildning kommer att kontaktas av Kommunens aktivitetsansvar (KAA). Du kan också själv boka en tid för ett första möte där vi pratar. (eventuellt tillsammans med dina vårdnadshavare) Vi pratar om nuläget och vad som har lett fram till den nuvarande situationen och vad du har för önskemål/tankar inför framtiden. Vi gör sedan en individuell planering för hur vi på bästa sätt kan gå vidare och stötta dig i fortsättningen.

Det här är kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Sandvikens Kommun har enligt lag skyldighet att följa upp alla ungdomar som inte studerar på gymnasiet, inte fått examensbevis och inte hunnit fylla 20 år, detta kallas för Kommunens aktivitetsansvar (KAA).

Mer information och kontakt

Besöksadress: Köpmangatan 26

Mikael Bergling - samordnare KAA
mikael.bergling@sandviken.se, 026-24 10 13

Mattias Olsson - samordnare KAA
mattias.olsson@sandviken.se, 026-24 16 77

Emelie Jansson - samordnare KAA
emelie.jansson@sandviken.se, 072-880 63 82

Du som är vårdnadshavare eller skolpersonal

Sandvikens kommun har enligt lag skyldighet att följa upp alla ungdomar som inte studerar på gymnasiet, inte fått examensbevis och inte hunnit fylla 20 år, detta kallas för Kommunens aktivitetsansvar (KAA).

Här kan du som vårdnadshavare eller skolpersonal meddela oss att en elev har hoppat av gymnasiet.