Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

LOK-Center

LOK-center erbjuder insatser för långtidsarbetssökande, personer med funktionshinder och arbetssökande som är långtidssjukskrivna. Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Individ- och familjeomsorgen för vidare planering.

Besöksadress:
Vallhovskroken 3, Sandviken

Postadress:
Sandvikens kommun
LOK-Center
811 80 Sandviken

E-post: lokcenter@sandviken.se

Vi som arbetar på Vallhovskroken 3:

Johnny Sandgren
Enhetschef
026-24 19 16, 076-112 62 91
johnny.sandgren@sandviken.se

Jöran Lindström
Biträdande enhetschef
026-24 03 31
joran.lindstrom@edu.sandviken.se

Anders Markström
Arbetsmarknadshandläggare/Koordinator
026-24 16 04
anders.markstrom@sandviken.se

Emma Bergqvist
Arbetsmarknadshandläggare
026-24 24 03
emma.bergqvist@sandviken.se

Annica Andersson
Studie- och yrkesvägledare
026-24 15 81
annica.andersson@sandviken.se

Eva Smedbakken
Arbetsmarknadshandläggare
026-24 01 99
eva.smedbakken@sandviken.se

Nenad Tolic
Arbetsmarknadshandläggare
026-24 20 10
nenad.tolic@sandviken.se


Första Steget - KAA

Besöksadress:
Köpmangatan 26

Mikael Bergling
Arbetsmarknadshandläggare, samordnare KAA (Kommunens aktivitetsansvar)
026-24 10 13
mikael.bergling@sandviken.se

Mattias Olsson
Arbetsmarknadshandläggare/KAA (Kommunens aktivitetsansvar)
026-24 16 77
mattias.olsson@sandviken.se

Emelie Jansson
Arbetsmarknadshandläggare/KAA (Kommunens aktivitetsansvar)
072-880 63 82
emelie.jansson@sandviken.se

Ledsagarservice

Besöksadress:
Verkstadsgatan 5 A, Sandviken

Carlo Örtoft
Handledare Ledsagarservice
026-24 10 14
carlo.ortoft@sandviken.se

Michelle Storm
Utbildare Ledsagarservice
070-089 04 54
michelle.storm@sandviken.se


ÅNYO Second Hand

Besöksadress:
Västerled 4, Sandviken

Babrak Farid
Verksamhetsansvarig ÅNYO Second Hand
026-24 13 88
babrak.farid@sandviken.se

Suleiman Osman
Handledare ÅNYO Second Hand
072-880 53 39
suleiman.osman@sandviken.se

Lai-Jin Man
Utbildare ÅNYO Second Hand
026-24 10 64
lai-jin.man@sandviken.se

Lokalvård

Besöksadress:
Hyttgatan 20, Sandviken

Marcus Nilsson
Handledare Lokalvård
026-24 12 19
marcus.nilsson@edu.sandviken.se

Linda Nygren
Utbildare Lokalvård
072-220 73 47
linda.nygren@sandviken.se

Röjlag

Sermed Alseifi
Handledare Röjlag
072-880 53 60
sermed.alseifi@sandviken.se

Raed Hesso
Handledare Röjlag
070-952 86 07
raed.hesso@sandviken.se

Fastighetsskötsel

Mikael Bresell
Handledare Fastighetsskötsel
026-24 10 11
mikael.bresell@sandviken.se


Jag vill att ni kontaktar mig om * (obligatorisk)
Jag vill att ni kontaktar mig om