Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta eget, etablera företag eller driver verksamhet kan du behöva tillstånd från olika myndigheter. På denna sida har vi samlat information om hur du ansöker om tillstånd och vilken tillsyn som utförs i Sandvikens kommun.

Har du frågor om kommunens tillstånd, regler och tillsyn, kontakta Medborgarservice så hjälper vi dig rätt!

Restaurang, café och livsmedels­verksamhet

Sälja alkohol, tobak och läkemedel

För försäljning av alkohol, tobak och läkemedel hanterar kommunen följande tillstånd:

På verksamt.se kan du ta reda på om du behöver andra tillstånd eller ska lämna uppgifter till andra myndigheter.
www.verksamt.se - tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torghandel, skyltning och trottoarpratare

Sandvikens kommun hanterar följande tillstånd:

Enligt Sandvikens kommuns lokala ordningsföreskrifter får inte banderoller sättas upp över gator eller i parker utan polismyndighetens tillstånd.

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, träd, stolpar eller liknande som är riktade mot offentlig plats. Inte heller får så kallade trottoarpratare sättas upp på offentlig plats utan tillstånd.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad, inom ytor som prövats lämpliga genom bygglov eller bygganmälan, där rörelsen finns.

Övrig information

På verksamt.se kan du ta reda på om du behöver andra tillstånd eller ska lämna uppgifter till andra myndigheter.
www.verksamt.se - tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hygienisk behandling, tatuerare, bassängbad m.m.

För verksamheter inom bl.a. hygienisk behandling, tatuering, fotvård och bassängbad hanterar kommunen följande:

På verksamt.se kan du ta reda på om du behöver andra tillstånd eller ska lämna uppgifter till andra myndigheter.
www.verksamt.se - tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starta och driva skola och förskola

Om du ska du starta en fristående skola ska du ansöka om tillstånd från Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du vill starta eller utöka en fristående förskola måste du ansöka om tillstånd hos Kunskapsnämnden, Sandvikens kommun.
Starta och driva fristående förskola eller fritidshem

Den som ska driva förskola, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem måste göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden innan lokalen där verksamheten ska bedrivas tas i bruk.
Anmälan om lokal för skola, förskola eller fritidshem

På verksamt.se kan du ta reda på om du behöver andra tillstånd eller ska lämna uppgifter till andra myndigheter.
www.verksamt.se - tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tilläggsbelopp

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder.
Tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder

Lantbruk och djurhållning

Hantering av brandfarliga och explosiva varor

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska ansöka om tillstånd. Gästrike Räddningstjänst ansvarar för tillstånd och tillsyn.

Hantering av brandfarliga och explosiva varor

På verksamt.se kan du ta reda på om du behöver andra tillstånd eller ska ämna uppgifter till andra myndigheter.
www.verksamt.se - tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter vid ansökningar.
Mer om Förvaltarfrihetsbevis

Företagarguiden Verksamt

På verksamt.se kan du ta reda på om du behöver ansöka om tillstånd eller lämna uppgifter till andra myndigheter. Där finns också checklistor för vissa branscher så att du inte ska missa att ansöka om något tillstånd. 
www.verksamt.se - tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

YourEurope

Portalen YourEurope ger privatpersoner och företag praktisk information om deras rättigheter och möjligheter i EU. Den är inriktad på verkliga, gränsöverskridande situationer, t.ex. EU-medborgare som vill arbeta eller studera i ett annat EU-land, eller EU-företag som vill flytta till eller etablera verksamhet i ett annat EU-land.

YourEurope Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.