Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Markupplåtelse

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med Tekniska kontoret, Sandvikens kommun.

Att hyra kommunalmark

Att hyra kommunägd mark kallas att kommunen upplåter mark - markupplåtelse. Ett beslut om markupplåtelse är ett beslut om tillstånd att använda marken till något den normalt inte är avsedd för. Ordningslagen är den lagstiftning som styr. Tillstånd från Polismyndigheten krävs för all användning av allmän, offentlig mark.

Du kan till exempel behöva tillstånd för:

  • Nyttjande av offentlig plats, till exempel uteservering, varuexponering och reklam (utanför butik), byggnadsställning, byggetablering, container och arbetsbod.
  • Offentlig tillställning såsom idrottstävlingar och marknader.
  • Allmän sammankomst, till exempel demonstrationer och konserter.

Ansök hos Polismyndigheten

För markupplåtelse enligt ordningslagen krävs Polismyndighetens tillstånd. Därför ska ansökan alltid ske hos Polismyndigheten. Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd ska kommunen yttra sig.

Ansök om tillstånd för markupplåtelse hos polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att

Lämna in din ansökan i god tid, minst tre veckor innan evenemanget.
Fyll i ansökan noggrant med program, tider, mått, kartor och foto.
Innan du lämnar ansökan till Polisen är du välkommen att kontakta kommunens handläggare av markupplåtelser för att försäkra dig om att platsen är ledig och få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på den verksamhet som ansökan avser.
Markupplåtelse för uteserveringar och gatupratare upplåts högst ett år i taget.

Trafikanordningsplan

För vissa typer av markupplåtelser krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). En sådan krävs till exempel om väg-, gång- eller cykeltrafiken behöver ledas om eller vid ett evenemang. Ta kontakt med Tekniska kontoret i Sandvikens kommun för mer information.

Tillfällig lokal trafikföreskrift (LTF)

Om markupplåtelsen till exempel innebär att en gata stängs av eller att det behövs parkeringsförbud så behövs det även tas ett beslut om en tillfällig lokal trafikföreskrift (LTF). Detta sker automatiskt när ansökan hanteras av handläggarna på Tekniska kontoret i Sandvikens kommun.