Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Markupplåtelse

Sandvikens kommun är förvaltare av offentlig plats (exempelvis torg, gator, parker, badplatser och idrottsplatser).
Om du som företagare eller privatperson vill använda den offentliga platsen för ett ändamål som platsen inte är avsedd för behöver du ha tillstånd från Polismyndigheten.

Exempel på sådant som kräver tillstånd för nyttjande av offentlig plats

  • Uteservering, varuexponering och reklam (utanför butik), byggnadsställning, byggetablering, container och arbetsbod.
  • Offentlig tillställning såsom idrottstävlingar och marknader.
  • Allmän sammankomst, till exempel demonstrationer och konserter.

Ansök hos Polismyndigheten

En ansökan om tillstånd görs till Polismyndigheten som samråder med kommunen.
I samband med detta har kommunen rätt att ställa krav för att säkerställa god tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet på den offentliga platsen.

Ansök om tillstånd för markupplåtelse hos polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna in din ansökan i god tid, minst tre veckor innan evenemanget.
Fyll i ansökan noggrant med program, tider, mått, kartor och foto.

Innan du lämnar in din ansökan till Polisen är du välkommen att kontakta kommunens handläggare av markupplåtelser för att försäkra dig om att platsen är ledig och få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på den verksamhet som ansökan avser.

Markupplåtelse för uteserveringar och gatupratare upplåts högst ett år i taget.

Trafikanordningsplan

För vissa typer av markupplåtelser krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). En sådan krävs till exempel om väg-, gång- eller cykeltrafiken behöver ledas om vid ett evenemang. Ta kontakt med Tekniska kontoret i Sandvikens kommun för mer information.

Tillfällig lokal trafikföreskrift (LTF)

Om markupplåtelsen till exempel innebär att en gata stängs av eller att det behövs parkeringsförbud så behövs det även tas ett beslut om en tillfällig lokal trafikföreskrift. Detta sker automatiskt när ansökan hanteras av handläggarna på Tekniska kontoret i Sandvikens kommun.