Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Cykling på Sandvikens gång och cykelvägar

Cykeln räknas som ett fordon och du som cyklist ska därför alltid cykla på höger sida av vägen. Det är inte tillåtet att cykla på gångbanor och trottoarer. Det är tillåtet att cykla på gågator och torg, men då alltid på de gåendes villkor. Cykling är även tillåtet på de flesta bilvägar med undantag för exempelvis motorvägar.

Parkera alltid din cykel i anordnad cykelparkering. Vid platsbrist finns ofta ett ledigt ställ en bit bort. Felparkerade cyklar är ett framkomlighets- och tillgänglighetsproblem.

Karta över cykelbanor i centrala Sandviken Pdf, 672.1 kB.

Underhåll och snöröjning av cykelbanor

Underhåll av cykelbanor, snöröjning och sandning är viktigt för att alla ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt oavsett årstid.

Mer information om underhåll och snöröjning av gator och cykelbanor

Trafikregler på gång och cykelbanan

På gång och cykelbanorna gäller samma regler som på övriga vägar. Du cyklar till höger och kör om andra cyklister och gående till vänster. För allas säkerhet – cykla alltid på gång och cykelbanan och undvik att cykla på trottoarerna.

Håll ögonkontakt och visa hänsyn

Ögonkontakt och hänsyn kan i de flesta fall leda till att vi undviker olyckor.

  • Håll koll på dina medtrafikanter och se dig alltid för när du cyklar över en väg eller övergångsställe.
  • Kom ihåg att bilisten har väjningsplikt för gående på ett övergångsställe men detta gäller inte dig som cyklist så kliv av cykeln och gå över om det kommer en bil.
  • Anpassa hastigheten till situationen, där det rör sig mycket folk är det troligare att allt flyter smidigt om vi visar hänsyn till varandra.
  • När du svänger eller tvärbromsar kan det lätt hända en olycka, var därför uppmärksam och signalera med din arm när du byter färdriktning.

Cykelplan för Sandvikens kommun

Tekniska kontoret har i samarbete med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning tagit fram en cykelplan för Sandvikens kommun.

Sandviken kommuns cykelplan 2021-2030