Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Hantering av brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor ska ske på ett säkert sätt. Regelverket är omfattande och ställer höga krav på hanteringen. I samband med själva hanteringen krävs det tillstånd.

Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska ansöka om tillstånd. Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken typ av verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarliga varor som du ska hantera.

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor: Till brandfarliga gaser hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20°C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Brandfarliga vätskor omfattar alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Till brandreaktiva varor hör väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Gästrike Räddningstjänst sköter tillståndsgivning och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor för Sandvikens kommun.

Mer information

Brandfarlig och explosiv vara - Gästrike Räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.