Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Driva företag, stöd och rådgivning

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler och på så sätt skapa tillväxt. En del i ett bra företagsklimat är en smidig kommunal ärendehantering. För att hjälpa dig erbjuder Näringslivskontoret funktionen Företagslots.

Företagslotsen hjälper dig rätt

Kontakta vår företagslots när du som företagare behöver hjälp att hitta rätt kontakter inom kommunens förvaltningar och bland olika aktörer som jobbar med företagsservice.

Företagslotsen kan hjälpa dig med frågor inom kommunens ärendehantering men även med andra frågor som ligger utanför kommunens ärenden så som starta-eget, kompetensförsörjning och finansiering. 

Vi kan lotsa dig till rätt organisation och rätt person beroende på dina frågeställningar. Det kan t.ex. gälla frågor kring etablering, ombyggnad, ändring i verksamhet eller annan typ av tillståndsärende. Även vid enklare ärenden kan du vända dig till Företagslotsen ifall du inte redan vet vilken förvaltning och myndighet som ansvarar för ditt aktuella ärende.

All rådgivning är kostnadsfri och sker självklart under sekretess.

Kontakta företagslotsen

Jan Fagerström, 070-979 04 79
jan.fagerstrom@sandviken.se

Niklas Bergström, 072‑880 52 61
niklas.bergstrom@sandviken.se

Malin Palmberg, 072-880 58 56
malin.palmberg@sandviken.se

Du kan också ringa Medborgarservice telefon 026-24 00 00 och be att få tala med Företagslots eller skicka e-post till naringslivskontoret@sandviken.se

Näringslivsenheten

Vi på Näringslivsenheten lotsar dig

Verksamt.se - för dig som driver företag

På webbplatsen verksamt.se kan du bland annat räkna ut din skatt, anmäla ändringar och få vägledning om att anställa personal. Tjänster och information för dig som driver företag.  
www.verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd, regler och tillsyn

När du driver ett företag kan du behöva tillstånd tillstånd från olika myndigheter. På sidan Tillstånd, regler och tillsyn har vi samlat länkar till tillstånd och tillsyn som hanteras i Sandvikens kommun.

Lokala och regionala organisationer för stöd till företagare

ALMI Företagspartner AB

ALMI medverkar i utvecklingen av mindre företag som vill växa. När Du ska starta eget kan ALMI:s konsulter hjälpa till att granska och bedöma din affärsidé, analysera förutsättningarna, göra marknadsbedömningar med mera.
www.almi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagarna i Sandviken

Företagarna i Sandviken är den största företagar­organisation i närregionen. Vi arbetar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna att etablera, driva, utveckla och äga ett företag i Sandviken. Vårt mål är att vara en organisation som starkt bidrar till att Sandviken utvecklas ur näringslivspolitiskt perspektiv.
www.foretagarnaisandviken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle vill arbeta för tillväxt och hållbar utveckling genom att samarbeta med näringslivet och andra aktörer i regionen. Genom högskolans studenter kan du t.ex. få hjälp med en undersökning, rapport, utvärdering eller att göra en analys. Arbetet kan utföras i form av projekt, examensarbete eller som en uppsats.
www.hig.se/Samverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen

Hos Länsstyrelsen kan Du söka olika typer av näringslivsstöd som utvecklingsprojekt. Prioriterade områden är ny teknik, produktutveckling, exportprojekt, nyföretagande, kvinnligt företagande, miljön som konkurrensmedel, turism samt lokal utveckling. Länsstyrelsen är sekretariat för olika EU-stöd, det innebär att de informerar och förbereder projektansökningar.
Företagsstöd - Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mellansvenska Handelskammaren

Mellansvenska Handelskammaren är en ideell förening och intresseorganisation som företräder näringslivet i Gävleborg och Dalarnas län. Här får Du information, rådgivning i tull- och handelsprocedurfrågor. Hjälp med intyg om företaget behöver exportera eller importera. I Chamber Trades databas kan Du söka efter nya affärskontakter och samarbetspartners.
www.mellansvenskahandelskammaren.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Gävleborg

Region Gävleborg beslutar om statliga medel för utvecklingsprojekt och företagsutveckling. Det kan t.ex. gälla affärsutvecklingscheckar, regionalt bidrag för företagsutveckling, företagsstöd för miljöinvesteringar och stärkt regional serviceutveckling.
Företagsstöd - Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du göra affärer med kommunen?

De upphandlingar Sandvikens Kommun gör, genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Kommunens inköpskontor är en central inköps- och upphandlingsfunktion och ansvarar i första hand för kommunens förvaltningsgemensamma upphandlingar, avtalstecknande och uppföljningar. Du kan ta del av aktuella upphandlingar och lämna anbud för att bli leverantör till Sandvikens Kommun.
Kommunens upphandlingar och inköp

Affärsmöjligheter utanför Sverige?

Internationella kontakter

Är ditt företag intresserat av internationella kontakter och affärsmöjligheter utomlands? Då kan du kontakta Näringslivskontoret.

Jan Fagerström
Näringslivschef
026-24 04 00
jan.fagerstrom@sandviken.se

Mellansvenska Handelskammaren

Handelskammaren är en ideell förening och intresseorganisation som företräder näringslivet i Gävleborg och Dalarnas län. Här får du information, rådgivning i tull- och handelsprocedurfrågor och hjälp med intyg om företaget behöver exportera eller importera.
I Chamber Trades databas kan du söka efter nya affärskontakter och samarbetspartners.
www.mellansvenskahandelskammaren.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exportkreditnämnden (EKN)

EKN ska främja svensk export genom att erbjuda garantier som skyddar mot risken att göra förluster vid affärer utomlands.
www.ekn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

YourEurope

Portalen YourEurope ger privatpersoner och företag praktisk information om deras rättigheter och möjligheter i EU. Den är inriktad på verkliga, gränsöverskridande situationer, t.ex. EU-medborgare som vill arbeta eller studera i ett annat EU-land, eller EU-företag som vill flytta till eller etablera verksamhet i ett annat EU-land.

YourEurope Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.