Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Etablera företag i Sandviken

I Sandviken finns förutsättningar. Här kan du finna allt det som krävs för att ditt företagande ska bli framgångsrikt. Här kan du leva ett rikt och balanserat liv.

Sandviken är en kommun i ständig utveckling. En utveckling som har lett från traditionell bruksort till modern företagar- och industristad.

Här finns i dag alla byggstenar för att skapa framtidens företag. Flexibla lokaler, modern infrastruktur och en teknik- och IT-baserad företagspark - Sandbacka Park.

Etableringsoffert

Vi lämnar gärna en etableringsoffert till företag som är intresserade av att etablera sig i Sandviken.

En etableringsoffert innehåller ett förslag på en företagsanpassad lösning för det aktuella företaget. Här presenteras ett förslag som tar upp viktiga delar i en etablering. Lokaler, mark, personalrekrytering, kompletteringsutbildningar och nätverk är exempel på innehåll i en sådan offert.

När beslut om etablering fattas upprättar kommunen och företaget tillsammans en plan för genomförandet av etableringen. Vi definierar faserna i det fortsatta arbetet - vad som ska göras före, under och efter etableringen.

Kommunen finns med under de olika skedena för att underlätta och hjälpa företaget på plats.

Kontakta oss för mer information

Jan Fagerström, Näringslivsenheten
jan.fagerstrom@sandviken.se
070-979 04 79

Niklas Bergström, Näringslivsenheten
niklas.bergstrom@sandviken.se
072‑880 52 61

Andreas Sundström, Tekniska kontoret
andreas.sundstrom@sandviken.se
072-089 96 95

Infrastruktur

Bil

  • E4 (Stockholm-Gävle-Sundsvall) med motorvägsstandard Gävle-Stockholm.
  • E16 (Gävle-Sandviken-Falun-Oslo) med motorvägsstandard Sandviken-Gävle.
  • Vägarna 68, 272 och 302 passerar också genom kommunen.

Körtider från Sandviken, cirka:

  • Gävle 20 minuter
  • Falun 1 tim. 05 min.
  • Arlanda 1 tim. 20 min.
  • Stockholm 2 timmar
  • Sundsvall 2 tim. 45 min.

Buss

Sandviken: Stadsbusslinjer och regionbusslinjer som körs av X-trafik x-trafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sandviken-Gävle: Täta avgångar för arbetspendling i vardera riktningen på vardagar samt ca en gång i timmen på helger. x-trafik.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sandviken-Stockholm: 5-7 avgångar/dygn i vardera riktningen (vardag och helg). sgsbussen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Järnväg

Ostkustbanan Stockholm-Gävle-Sundsvall. Trafikeras av SJ. sj.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tid med tåg Arlanda-Gävle: 60 minuter

Bergslagsbanan Gävle-Sandviken-Borlänge-Ludvika-Göteborg trafikeras med regionaltåg av Tåg i Bergslagen tagibergslagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och SJ sj.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Direkttåg på morgonen varje vardag mellan Sandviken-Stockholm.

Flyg

Arlanda Airport, körtid från Sandviken: 80 minuter. swedavia.se/arlanda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hamn

Gävle hamn har åtta olika terminaler (kombi-, bulk-, container-, olje- och kemikalieterminal) med sammanlagt 1 000 anlöp/år. Anslutning på land med järnväg eller lastbil. gavlehamn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bredband

Sandnet är Sandvikens egna fiberoptiska nätverk med hög prestanda, upp till 1000 mbit uppströms och nedströms. Tillgängligt för företag och privatpersoner i allt större delar av Sandvikens kommun. sandnet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mark, lokaler och fastigheter

Här hittar du information om lediga lokaler, fastigheter till försäljning samt mark och exploateringslägen.