Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Försäljning av receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får sedan den 1 november 2009 säljas utanför apotek. Den som vill sälja receptfria läkemedel ska först lämna en anmälan till Läkemedels­verket.

Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram. Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.

Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel inryms i begreppet vissa receptfria läkemedel sedan den 1 november 2009.

Läkemedel som är godkända som vissa utvärtes läkemedel (så kallade VUM), godkända naturläkemedel, registrerade traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) och homeopatiska läkemedel får säljas "fritt". Dessa läkemedel omfattas inte av regelverket om handel med vissa receptfria läkemedel.

Mer information

Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.