Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Hygienlokaler, solarier och bassängbad

På den här sidan finns information om hur du gör anmälan ifall du tänker starta verksamhet i hygienlokaler, verksamhet med bassängbad eller solarier.

Hygienlokaler

Planerar du att starta en verksamhet med fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument. Då måste du i förväg anmäla verksamheten till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Hygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg, är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälningspliktig verksamhet - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokaler och utrustning ska vara lämpliga för den verksamhet man har. Verksamhetens rutiner ska sammanställas i ett skriftligt egenkontrollprogram. Exempel på områden att ta upp i egenkontrollen är städning, hygien och avfall. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsynsansvar på hygienlokaler, även de som inte är anmälningspliktiga.

Vid tatuering får endast tatueringsfärger märkta ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup” användas. Läs mer om Tatueringsfärger - Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går anmälan till?

Gör anmälan i e-tjänsten nedan i god tid innan verksamheten startar. En ritning över lokalen samt hygien-, städ- och avfallsrutiner ska bifogas anmälan. Tänk på att även bygglov kan behövas för lokalen.

Vad kostar det att göra en anmälan?

För handläggning av anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg tas en avgift om 2400 kr ut

Bassängbad

Om du planerar att starta en bassängverksamhet måste du i förväg anmäla detta till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Sådana bad är t.ex. bassäng, bubbelpool, plaskdamm, vattenrutschbana, floating och badtunna. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du har funderingar eller för att diskutera din planerade verksamhet.

Verksamheten ska genom egenkontroll säkerställa att badvattenkvaliteten är god. Rutiner ska finnas för skötsel av anläggningen, samt rutiner vid driftstörningar och provtagningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har även tillsynsansvar på bassängbad. Vid inspektion kontrolleras bland annat provtagningsresultaten samt  hygien- och städrutiner.

Hur går anmälan till?

Gör anmälan i e-tjänsten nedan i god tid innan verksamheten startar.

Vad kostar det att göra en anmälan?

För handläggning av anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som på annat sätt används av många människor tas en avgift om 2400 kr ut.

Solarieverksamhet

Solarieverksamhet är anmälningspliktig och ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Tänk på att även förändringar i ägarförhållanden, att verksamheten upphör eller flyttar ska meddelas samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anmälan om solarieverksamhet sker enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) om solarier och artificiella solanläggningar.

Det är du som bedriver verksamheten som har ansvar för att din verksamhet uppfyller strålskyddslagen och miljöbalkens krav. Om din verksamhet inte gör det kommer samhällsbyggnadsförvaltningen ställa krav på att bristerna rättas till.

Kosmetiska produkter vid solning

Kosmetiska produkter som är avsedda att förstärka UV-strålningen är inte tillåtet att sälja.

18-årsgräns för solarieverksamhet

Det är förbjudet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Som solarieägaren behöver du säkerställa att kunden har fyllt 18 år. Det kan du göra genom att kontrollera ID-handling, eller att du har en teknisk lösning som ser till att endast personer över 18 år får tillträde till ett solariebås.

Egenkontroll

Här under följer exempel på vad som bör ingå i din egenkontroll, utöver de krav som ställs enligt strålskyddslagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att egenkontrollen är skriftlig för att verksamheten lättare ska kunna uppdatera rutiner.

  • Bortforsling av farligt avfall
  • Städutrymme och städrutiner
  • Hygienrutiner
  • Ventilation
  • Rutiner av kontroll av utrustning
  • Klagomålsrutiner

Hur går anmälan till?

Gör anmälan i e-tjänsten nedan i god tid innan verksamheten startar.

Vad kostar det att göra en anmälan?

För handläggning av anmälan av solarieverksamhet, enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar tas en avgift om 4480 kr ut.

Mer information

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Medborgarservice 026-24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.